Tin từ Ban Quản lý Lăng

xet duyet de tai 2024 1Ngày 09/7/2025, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở mở mới năm 2025. Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

can bo lao 2024 6Sáng ngày 06/7/2024, Đoàn cán bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn do Trung tá Mi Xay Vông Pha Chăn, Phó Chánh Văn phòng Hành chính, Trường Văn hoá dân tộc Quân đội, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn.

khao sat tai lang bac 1Trong hai ngày (ngày 04/7/2024 - 05/7/2024), Đoàn khảo sát do Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình. 

hoi dong giai phapSáng ngày 05/7/2024, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xét duyệt giải pháp đề nghị triển khai được thực hiện năm 2024. Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Phó Trưởng ban ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. 

doan 195 ra nghi quyetChiều ngày 04/7/2024, Đảng ủy Đoàn 195 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chính Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

phong tham muu ra nghi quyet 1Sáng 03/7/2024, Đảng ủy Phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

hoi nghi truc tuyenNgày 04/7/2024, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

hoi nghi cong tac dang 2Chiều ngày 02/7/2024, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.