Ngày 15/6/2021, Chi uỷ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

TTNC hoc NQDH 13
Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt vào các nội dung: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (3) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (4) Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; (5) Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trung tâm nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị; tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, Chi bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Bích Hồng, Thu Quyên

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68017487
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
29107
246482
29107
68017487