Ban Quan ly Lang to chuc Cuoc thi

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” ban hành kèm theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 06/9/2021, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 1274/KH-BQLL tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, theo đó:

Việc tổ chức Cuộc thi nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; sự phối hợp của tổ chức quần chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cuộc thi được triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động tham gia (trừ các thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi). Nội dung Cuộc thi tập trung vào kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ. 

Đề thi Cuộc thi có 2 phần: Phần 1 gồm 25 câu hỏi thi trắc nghiệm; Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận. Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo thứ tự và trả lời 01 câu hỏi mở; phần câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4. Bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm). Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định. Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (chứng minh thư nhân dân); địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên “Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Theo Kế hoạch của Ban Quản lý Lăng, thời gian nhận bài thi trước ngày 30/9/2021 (tất cả các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ). Dự kiến Ban Quản lý Lăng tổng kết và trao giải thưởng vào ngày 11/10/2021, trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch COVID-19, Ban Quản lý Lăng sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng về các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả các bài dự thi được lựa chọn, trao giải, Ban Quản lý Lăng gửi các bài dự thi cấp toàn quốc về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/10/2021 theo quy định.

(Kèm theo Câu hỏi thi; mẫu bài dự thi và các tài liệu liên quan)

Cau hoi du thi

Mau bai du thi

Huyền Trang 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

71061000
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
25074
25074
762344
71061000