Thứ tư, 21/02/2024

Sáng ngày 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội kết nối với hơn 10.000 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

nghi quyet truc tuyen 1
Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Trung ương

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-  xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

Điểm cầu tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh chủ trì. Tham dự có Đại tá Phạm Hải Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở, chính ủy, chính trị viên và toàn thể cán bộ, đảng viên tại 13 điểm cầu được truyền trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.

nghi quyet truc tuyen 2
Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở các nội dung học tập, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Với sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Ngọc Hà

Bài viết khác: