Thứ tư, 21/02/2024

Sáng 01/02/2023, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác bảo đảm huấn luyện toàn quân năm 2022. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thủ trưởng Phòng Tham mưu và đại biểu các cơ quan trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

rut kn toan quan
Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo trung tâm nhấn mạnh: Trong thời gian qua, công tác bảo đảm huấn luyện đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Các đơn vị chấp hành nghiêm quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về sử dụng đạn, thuốc nổ phục vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của bộ đội. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ xăng dầu cho nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất. Công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện được quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí, phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan và địa phương thực hiện quy hoạch, bảo đảm diện tích đất xây dựng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những điểm còn hạn chế trong công tác bảo đảm cho huấn luyện năm 2022 và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm huấn luyện những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu: Trong năm 2023, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, đảm bảo tốt định mức, trang thiết bị huấn luyện cho các đối tượng, chất lượng công trình huấn luyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tập huấn cho các ngành bảo đảm công tác huấn luyện, sử dụng ngân sách đúng mục đích, quy hoạch, yêu cầu, nhiệm vụ, tính cấp thiết của đơn vị. Tập trung đầu tư ngân sách cho các công trình trọng điểm, không đầu tư dàn trải, đảm bảo tốt cho huấn luyện năm 2023./.

Văn Biên, Ngọc Hà

Bài viết khác: