Ngày 15/7/2004, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường - gọi tắt là Trung tâm) thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-BQLL của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, chức danh cán bộ, viên chức của Trung tâm thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc thành lập Trung tâm đã thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Lăng, trở thành cầu nối giữa Ban Quản lý Lăng với các cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước.

truyen thong trung tam 4
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
nhân dịp tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1969 - 2019).

Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã thống nhất cử 09 cán bộ, viên chức của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình biên chế về Trung tâm. Sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất, tài chính và biên chế tổ chức và con người cho Trung tâm, đến ngày 15/3/2005, Trung tâm mới chính thức đi vào hoạt động. Vì vậy, ngày 15/3 hàng năm được lấy là ngày Truyền thống của Trung tâm.

 

Xây dựng và phát triển

Ngay sau khi được thành lập, nhân lực phần lớn là sỹ quan Quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được biệt phái sang làm việc tại Trung tâm. Điều kiện kinh phí, biên chế còn nhiều khó khăn song Trung tâm đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong Ban Quản lý Lăng tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và môi trường phục vụ cho hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, thực hiện các quan hệ hợp tác trao đổi về khoa học, công nghệ và môi trường với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức nghiên cứu khoa học để chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật công nghệ, môi trường của Trung tâm. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng giúp Ban Quản lý Lăng triển khai đầu mối kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ; đầu mối nguồn chi sự nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Trung tâm còn tham mưu giúp Trưởng ban Ban Quản lý Lăng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành của Ban Quản lý Lăng.

Bên cạnh đó, để củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cho Trung tâm đi vào hoạt động, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1435/QĐ-BNV ngày 09/10/2009 về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2009 đối với Ban Quản lý Lăng để bố trí cho Trung tâm (11 chỉ tiêu).

Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trong hoạt động của Ban Quản lý Lăng, Trung tâm đã chủ động triển khai công tác, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ trong thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường, bảo đảm nghiêm túc, đúng tiến độ. Tiến hành tham gia thẩm định kinh phí, xét duyệt thuyết minh các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ các đề tài nghiên cứu trên các lĩnh vực khoa học xã hội, y tế, kỹ thuật, môi trường. Đặc biệt, lập báo cáo chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng vườn tre, tính cấp thiết phải cải tạo”, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học lấy ý kiến các Bộ, ngành và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép cải tạo thay thế 02 vườn tre bên Lăng Bác.

truyen thong trung tam 2
truyen thong trung tam 3
Cán bộ, nhân viên Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.

Thường xuyên duy trì, quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và lập báo cáo quan trắc, phân tích các chỉ tiêu thông số môi trường trong Công trình Lăng theo kế hoạch. Các thông số môi trường cơ bản hoạt động liên tục, đưa thông tin quan trắc lên hệ thống hiển thị thông tin môi trường trên màn hình, phục vụ Nhân dân và khách quốc tế biết được môi trường khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

Nhằm nâng cao chất lượng quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng, cảnh báo kịp thời, chính xác diễn biến môi trường không khí xung quanh của khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, cũng như phát triển phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm, tháng 9/2014, dự án “Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã triển khai cung cấp một số thiết bị phân tích chuyên sâu như máy phân tích tổng carbon hữu cơ TOC, máy ICP..., đặc biệt là trạm quan trắc chất lượng không khí thế hệ mới Airpointer. Theo đó, Trung tâm đã duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm và phân tích môi trường theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005.

Kế thừa và phát huy

Ngày 02/02/2018, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng khoa học công nghệ và Môi trường được đổi tên thành Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường trên cơ sở Nghị định 18/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giai đoạn này, Trung tâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và môi trường; đồng thời, tiến hành thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm đã luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh triển khai ứng dụng có hiệu quả thiết thực kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường hoàn thành tốt; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Trung tâm vững mạnh toàn diện, các hoạt động đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả.

Trải qua gần 20 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Trung tâm đã không ngừng trưởng thành và phát triển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, góp phần vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Lăng. Với sự nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019 Trung tâm đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra những yêu cầu cao hơn cho Trung tâm. Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, cán bộ, viên chức Trung tâm sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo, không ngừng học tập về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới./.

Nguyễn Minh Đức

Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

96151382
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
38634
293176
1238375
96151382