Sáng ngày 25/5/2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trường Sĩ quan Chính trị đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, đặc biệt là kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo.

doan vao lang 1

doan vao lang 2

doan vao lang 3

 

 

 

 

doan vao lang 4Trước giờ khai mạc Hội thảo, Đoàn đã dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo gồm các đồng chí: Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hùng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị; Thiếu tướng, TS, Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, PGS, TS, Kim Ngọc Đại, Phó Hiệu trưởng, Trường Sĩ quan Chính trị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến nhân dân cả nước. Thực tế những năm qua, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành những “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung, cũng như cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

tt hung pbieuThiếu tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu khai mạc.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng khẳng định: Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó luận chứng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thẩm thấu, sâu lắng, phong hóa trong các di tích để lan tỏa, đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị là vấn đề có ý nghĩa quan trọng; góp phần trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nền tảng.

dai bieu

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học.

doan chu tichĐoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

cac dai bieu tham luan 1
Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh phát biểu.

Gợi mở một số vấn đề tập trung thảo luận, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị nhấn mạnh: Di tích và phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Do vậy, Trung tướng Nguyễn Hùng Oanh đề nghị các tham luận tập trung luận chứng, làm sáng tỏ quan niệm và nội hàm của quan niệm về di tích, giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá khách quan, toàn diện những giá trị của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; phân tích, đánh giá thực trạng của phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Từ đó, đề xuất những giải pháp vừa có tính khả thi cao; vừa phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, để phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị Quân đội...

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài tham luận của cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; cán bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Ban biên tập đã lựa chọn được 69 bài tham luận tiêu biểu, biên soạn thành kỷ yếu Hội thảo.

 

pho tham muu truong chi daoTrung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương thường xuyên quan tâm giúp đỡ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Quân đội để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho các lực lượng, nhất là thế hệ trẻ thông qua các di tích, cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống vẻ vang của Quân đội, vai trò của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mối quan hệ quân - dân, góp phần lan tỏa nét đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân. Các cơ quan, đơn vị Quân đội cần tham khảo những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu di tích, cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn đóng quân để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lan tỏa sâu rộng hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, tham khảo những phương pháp, cách làm mà ban quản lý các di tích, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao đổi trong Hội thảo để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Đá Chông (K9) và các công trình, kiến trúc liên quan. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 308-KL/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122-NQ/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới"... - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị.

 

Các phát biểu và tham luận gửi tới Hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị cơ bản di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc lan tỏa giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong thời kỳ mới; phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, tình cảm cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới; việc phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Quân đội theo di huấn của Người, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị.

doan chup luu niemCác đại biểu tham dự Hội thảo khoa học chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thiếu tướng, TS, Bùi Hải Sơn đã kết luận: Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những chỉ báo cụ thể, cầu nối để phát huy di sản của Người, có giá trị to lớn với cách mạng Việt Nam nói chung, với giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Để phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội. Đẩy mạnh các hoạt động sưu tầm, tu bổ, tôn tạo, giữ gìn, bảo quản các hiện vật, tài liệu,giải mã thông tin, những bí ẩn của từng hiện vật, các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung ương đến địa phương; có cơ chế, chính sách thích hợp đối với các khu di tích cũng như cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại khu di tích; làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giá trị các di tích tới toàn thể nhân dân và bộ đội, nhất là thế hệ trẻ.

tt son pbieuThiếu tướng, TS, Bùi Hải Sơn phát biểu.

Hội thảo khoa học có ý nghĩa thiết thực; là cơ sở để chúng ta nghiên cứu, khẳng định những giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đồng thời, là cơ sở để chúng ta nghiên cứu, vận dụng vào công tác giáo dục chính trị trong toàn quân và góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các học viện, nhà trường Quân đội. Từ đó, tiếp tục khẳng định giá trị tư tưởng, di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, làm lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Thiếu tướng, TS, Bùi Hải Sơn khẳng định.

Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học sáng nay:

cac dai bieu tham luan 2
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị 
phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 3
ThS. Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 4
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 5
ThS. Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu Di tích Kim Liên phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 6
ThS. Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 7
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chính uỷ Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 8
Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 9
Đại tá Phương Nam Ký, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng phát biểu tham luận.

cac dai bieu tham luan 10
PGS,TS. Trần Thị Minh Tuyết, Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tham luận.

 doan tham quan 2

doan tham quan 1

doan tham quan 3
Các đại biểu tham dự Hội thảo tham quan Triển lãm ảnh “Bác Hồ với Đá Chông - K9” và khu trưng bày sách.

 

Thanh Huyền, Ngọc Hà

Bài viết khác: