Chiều ngày 31/8/2023, Cụm thi số 1, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

cum thi 1 1
Phần thi của Viện 69.

Cụm thi số 1 bao gồm 03 đơn vị: Đoàn 275, Đoàn 595 và Viện 69 do Đoàn 275 làm Cụm trưởng. Bằng hình thức sân khấu hóa mới mẻ, thu hút, với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, các đơn vị trong Cụm thi số 1 đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị kết quả học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị Khóa XIII, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các thí sinh đã làm nổi bật những đặc trưng cơ bản, giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đi sâu phân tích những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân.

Mỗi đơn vị đã xây dựng được những mô hình tuyên truyền điển hình, sát với tình hình thực tế ở đảng bộ như: Mô hình “Tự soi, tự sửa”, “Xây dựng phong cách nói đi đôi với làm, nêu gương của cán bộ, đảng viên” ở Đảng bộ Đoàn 275; “Xây dựng phong cách làm việc khoa học” ở Đảng bộ Viện 69; “Xây dựng phong cách làm việc tập thể và dân chủ” ở Đảng bộ Đoàn 595. Qua đó, nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế lực thù địch.

cum thi 1 2
Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng các đội thi.

cum thi 1
Thượng tá Giang Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 275 phát biểu.

Phát biểu tại Hội thi, Thượng tá Giang Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 275 đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các hạt nhân tuyên truyền; đồng thời khẳng định: Mỗi cấp ủy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn đề cao trách nhiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tinh thần tự nguyện, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đổi mới, sáng tạo, tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./. 

Phương Thành, Ngọc Hà

Bài viết khác: