Sáng ngày 14/11/2023, Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023. Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện chỉ huy các cơ quan trong Bộ Tư lệnh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện 69.

vien 69 tong ket 1
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt chỉ huy Viện, Đại tá Nguyễn Quốc Chiến, Viện trưởng Viện 69 trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo khẳng định: Năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Viện 69 đã triển khai hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiệm vụ pha chế dung dịch và làm thuốc lớn thi hài Bác hoàn thành xuất sắc. Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2023, Viện tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng Viện chính quy, khoa học, hiện đại. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật mới được trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác y tế giữ gìn, bảo quản lâu dài thi hài. Chủ động phối hợp với Phòng Kỹ thuật bảo đảm thông số, nhiệt ẩm trong phục vụ lễ viếng. Chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 về công tác y tế, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva năm 2024, 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

vien 69 tong ket 3
Đại tá Nguyễn Quốc Chiến, Viện trưởng Viện 69 trình bày báo cáo tổng kết năm 2023.

Thực hiện có nền nếp hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tích cực thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng của đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được duy trì nền nếp, trong năm, Viện đề nghị cấp trên khen thưởng đơn vị Quyết thắng cho 02 tập thể, đơn vị tiên tiến 01 tập thể, đơn vị văn hóa 02 tập thể, chiến sĩ thi đua cho 06 cá nhân, chiến sĩ tiên tiến cho 24 đồng chí, kiểm tra 03 chi bộ và 16 đảng viên theo kế hoạch. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức quần chúng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên có bản lính chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu nhất trí cao với nội dung bản báo cáo trung tâm đã trình bày. Đồng thời, có những kiến nghị, đề xuất về một số nội dung nâng cao nhiệm vụ y tế trong thời gian tới, nhằm bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao phó.

vien 69 tong ket 2
Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng đánh giá cao kết quả đạt được của Viện trong năm 2023. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới: Đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường; tính nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác trong thực hiện nhiệm vụ y tế, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Bám sát tình hình nhiệm vụ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcơva; triển khai đồng bộ những nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ y tế đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Văn Học

Bài viết khác: