Chiều ngày 17/11/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị.

tong ket cong tac kiem tra 1
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ sở, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cơ sở trong toàn Đảng bộ Đoàn 969.

Hội nghị đã nghe Đại tá Phạm Văn Lực, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023. Báo cáo khẳng định: Năm 2023, cấp uỷ, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng bộ, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đảng ủy Đoàn 969 và cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Việc xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên; khắc phục khâu yếu, mặt yếu của các đảng bộ, chi bộ và đơn vị; góp phần quan trọng giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Tình hình đảng bộ, đơn vị ổn định, đoàn kết, thống nhất cao.  

tong ket cong tac kiem tra 2
Đại tá Phạm Văn Lực, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 phát biểu.

Trong năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969 đã tiến hành giám sát 02 tổ chức đảng cơ sở. Cấp ủy các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 04 chi bộ và 07 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 05 chi bộ, 14 cán bộ chủ trì là cấp ủy viên, các chi bộ đã kiểm tra 171 đảng viên theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng. Đề nghị kiện toàn bổ sung 01 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969; kiện toàn bổ sung 03 đồng chí chủ nhiệm và 09 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra ở 06 đảng bộ cơ sở gắn với kiện toàn cấp ủy các cấp. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác cho các ủy viên Ủy ban Kiểm tra đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thời gian tới: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, bảo đảm thực hiện giám sát toàn diện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào việc lãnh đạo xây dựng, duy trì thực hiện quy chế, quy định; lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ và quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương kiểm tra đối với Đảng ủy Đoàn 969 theo kế hoạch. Chủ động nghiên cứu các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, tham mưu đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 xây dựng triển khai các văn bản lãnh đạo chuẩn bị đại hội các cấp trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm túc các biểu hiện sai trái, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hương Giang, Ngọc Hà

Bài viết khác: