Thứ hai, 15/04/2024

Sáng ngày 20/02/2024, Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh làm Trưởng đoàn cùng thủ trưởng các cơ quan đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Trung tâm Huấn luyện, Đoàn 285.

Tại buổi làm việc, Trung tá Vũ Ngọc Quyết, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới của đơn vị. Theo đó, Trung tâm Huấn luyện, Đoàn 285 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện quân sự, chủ động phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, hệ thống sổ sách, kế hoạch, giáo án huấn luyện, hệ thống phương tiện nghe, nhìn, tuyên truyền cổ động, nhà ăn, nhà bếp; củng cố doanh trại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ; xây dựng biên chế, tổ chức… bảo đảm đủ điều kiện để đón nhận chiến sĩ mới và bước vào huấn luyện.

kiem tra cbi don chien si 1
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách phục vụ công tác huấn luyện chiến sĩ mới.

kiem tra cbi don chien si 2

kiem tra cbi don chien si 3

kiem tra cbi don chien si 4
Đại tá Nguyễn Ngọc Huân cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện
chiến sĩ mới.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Trung tâm Huấn luyện, Đoàn 285 trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và đón nhận chiến sĩ mới. Để chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện và hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị quán triệt nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2024, đặc biệt là lãnh đạo xây dựng Đoàn 285 là đơn vị điểm trong Bộ Tư lệnh về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, động viên chiến sĩ mới yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; tiếp tục chuẩn bị, bổ sung, kiện toàn đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu, mô hình học cụ bảo đảm cho công tác tiếp nhận và huấn luyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng cũng yêu cầu: Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, ngoài việc bảo đảm lực lượng cho thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những chiến sĩ này sẽ là lực lượng nòng cốt để huấn luyện tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ vào những ngày lễ trọng đại của đất nước./.

Nguyễn Trường Nam

Bài viết khác: