Thứ hai, 15/04/2024

Chiều ngày 29/3/2024, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) Quý I năm 2024. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chủ trì Hội nghị. 

hn cong tac dang quy i 1
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; các đồng chí là bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở, chính ủy, chính trị viên, trưởng ban, trợ lý chính trị các cơ quan, đơn vị và cán bộ Phòng Chính trị.

Báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT Qúy I năm 2024, Đại tá Đỗ Hoàng Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Chủ nhiệm Chính trị khẳng định: Quý I, hoạt động CTĐ, CTCT đã được lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì chặt chẽ, có nền nếp, hoàn thành toàn diện chương trình kế hoạch thường xuyên và đột xuất, nhiều nội dung hoàn thành tốt, đặc biệt là công tác giáo dục, tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu K9; công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trước những vấn đề mới phức tạp; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu ban hành các văn bản và hướng dẫn triển khai nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng. Duy trì thực hiện nghiêm bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra tại Lăng, Khu K9 và trong nội bộ đơn vị. Thực hiện chu đáo công tác chính sách, bảo đảm tốt tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. 

hn cong tac dang quy i 2
Đại tá Đỗ Hoàng Việt báo cáo tại Hội nghị.

Hoạt động CTĐ, CTCT đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình Đảng bộ, đơn vị ổn định, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của người chỉ huy các cấp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm những mặt hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động CTĐ, CTCT Quý I, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ, biện pháp tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT Quý II, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, cổ động chào mừng các ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 2662-NQ/QUTW về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những  năm tiếp theo trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp cơ sở giai đoạn 2019 - 2024. Duy trì hiệu quả phong trào thi đua “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, phát động đợt thi đua “Ra quân tu bổ định kỳ Công trình Lăng năm 2024” theo kế hoạch đã xác định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT những tháng đầu năm 2024 của các cấp ủy đảng. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, cần tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ và đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì và các đầu mối cơ sở; bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; động viên, khích lệ tinh thần các lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Hương Giang, Ngọc Hà

Bài viết khác: