Thứ bảy, 18/05/2024

Phòng Chính trị là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); nghiên cứu, đề xuất, tham mưu với Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chủ trương, biện pháp về CTĐ, CTCT trong đảng bộ và đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện toàn diện các mặt CTĐ, CTCT theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các quy định của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

48 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Chính trị luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực, xứng đáng là bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng trong Quân đội; góp phần xây dựng Đảng bộ Đoàn 969, Bộ Tư lệnh luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đóng góp xứng đáng vào trang sử vẻ vang gần 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngày 14/5/1976, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 109/QĐ-BQP chính thức thành lập Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Quốc phòng, lấy phiên hiệu là Đoàn 969 và thành lập các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, trong đó có Phòng Quản lý giáo dục (tiền thân của Phòng Chính trị), chỉ định đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hanh phụ trách. Từ đó, các hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ Tư lệnh do Phòng Quản lý giáo dục chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện. Ngày 14/5/1976 trở thành Ngày truyền thống của Phòng Chính trị.

truyen thong phong chinh tri 1 2
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu tại Hội nghị Sơ kết CTĐ, CTCT Quý I năm 2024.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, ngay từ những ngày đầu thành lập, cơ quan chính trị đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành tốt các mặt CTĐ, CTCT trong xây dựng và củng cố lực lượng; quyết liệt quán triệt về vị trí, vai trò, tính chất, đặc điểm của đơn vị, yêu cầu của nhiệm vụ, giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ xác định trách nhiệm chính trị, nêu cao niềm vinh dự, tự hào được công tác và phục vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhất 4 nhiệm vụ cơ bản của đơn vị là giữ gìn, bảo vệ thi hài Bác; quản lý vận hành thiết bị kỹ thuật; bảo vệ gác tiêu binh danh dự và đón tiếp khách viếng; trọng tâm là bảo vệ, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực Lăng. 

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cơ quan chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: Bảo vệ các mục tiêu, duy trì chế độ trực khi tiến hành lễ viếng và suốt ngày đêm, vận hành, tăng cường hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức và luyện tập các phương án chống kẻ gian trà trộn vào dòng người đi viếng, xây dựng các công trình dự phòng ở phía Nam đề phòng chiến tranh lan rộng, chuẩn bị căn cứ và các phương án, phương tiện di chuyển bảo đảm an toàn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng duy trì tổ chức lễ viếng Bác, giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và Công trình Lăng của Người. 

Ngày 04/4/1981, Bộ Tổng Tham mưu ban hành Quyết định số 119/QĐ-TM về biên chế tổ chức của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Quyết định, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng gồm: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Từ chỗ ban đầu chỉ có ban chính trị nằm trong Phòng Quản lý giáo dục, nay đã được nâng lên thành Phòng Chính trị trực thuộc Bộ Tư lệnh với các ban: Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ an ninh. Sinh hoạt tại Phòng Chính trị còn có đồng chí phụ trách công tác kiểm tra (nay là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đoàn 969), trợ lý công tác thanh niên, trợ lý công tác chính sách (nay là Ban Chính sách - Dân vận) và trợ lý công tác phụ nữ.

Năm 1991, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới lâm vào thoái trào, mọi viện trợ, giúp đỡ từ phía Bạn về nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa. Trước khó khăn, thử thách mới, Phòng Chính trị đã thể hiện rõ trách nhiệm, tham mưu đề xuất nhiều quyết sách, chủ trương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, quần chúng vững vàng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, vào đường lối đổi mới toàn diện và đúng hướng của Đảng; biến thách thức thành thời cơ, kịp thời, sáng tạo, xử lý đúng các mối quan hệ, phát huy ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đảm bảo công tác y tế không bị gián đoạn, tạo tiền đề, khả năng vươn lên làm chủ khoa học giữ gìn bảo vệ thi hài Bác và Công trình Lăng của Người.

Bước vào thời kỳ đổi mới, CTĐ, CTCT tiếp tục bám sát và đi sâu vào mọi ngành, mọi cấp, mọi công việc, mọi bộ phận đến từng đảng viên, quần chúng, lấy xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Xác định nhiệm vụ của Bộ đội Bảo vệ Lăng mang tính quốc gia, quốc tế, tính quần chúng sâu sắc, đồng thời có lượng khoa học kỹ thuật và văn hóa rất cao, là tổng hợp của nhiều ngành khoa học kỹ thuật: Y học, sinh học, hoá học, cơ khí, điện, lạnh, nước, điều hoà… Trước yêu cầu đó, CTĐ, CTCT tập trung xây dựng đơn vị có chất lượng chính trị cao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Từ người chỉ huy cao nhất đến người chiến sĩ mới luôn kiên định quan điểm, lập trường cách mạng, mài sắc ý thức cảnh giác, trình độ sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, biết kế thừa và phát huy truyền thống tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, làm chủ khoa học, kỹ thuật, làm chủ Công trình Lăng trong mọi tình huống, đồng thời duy trì quan hệ tốt với Bạn, động viên được khả năng đóng góp của các cơ quan, các ngành, các đoàn thể quần chúng ở Trung ương và địa phương.

Trải qua các giai đoạn phấn đấu, trưởng thành, cùng với quá trình củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức biên chế, nhiệm vụ của đơn vị có sự phát triển, Phòng Chính trị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, quán triệt, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong đảng bộ, đơn vị với chất lượng, hiệu quả cao; trọng tâm là các mặt công tác sau:

Đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, học tập quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng nhận thức bộ đội, giải quyết tư tưởng phát sinh, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến mới, các vụ việc phức tạp, góp phần ổn định về chính trị trong đảng bộ và đơn vị.

truyen thong phong chinh tri 1 3
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đã phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của đảng bộ, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng đậm nét, có chiều sâu, xác định đây là một trong những nội dung trọng điểm, xuyên suốt. Đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đơn vị sản xuất trong và ngoài quân đội tổ chức nhiều chương trình hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu nghệ thuật, phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhất là giữ gìn, phát huy giá trị các tư liệu quý báu về Bác. Tiêu biểu như: tọa đàm khoa học “Trung hiếu bên Người”, “Bác Hồ với Đá Chông – K9”, hội thảo khoa học “Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân nhân Việt Nam”; phim tài liệu: “Bác Hồ sống mãi”, “Điều thiêng liêng còn mãi”, “Người được chọn”, “Tổ Y tế đặc biệt”; xuất bản các đầu sách: “Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế”, “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu”, “Giữ yên giấc ngủ của Người”, “Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông”, “Bên Lăng Bác Hồ” tập 1,2...

Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực tham mưu triển khai nhiều phong trào thi đua quyết thắng, coi đó là một biện pháp quan trọng, là động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Thông qua các phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; các đợt thi đua cao điểm "Mừng Đảng, mừng Xuân, Quyết thắng", ra quân tu bổ định kỳ hàng năm... đã góp phần nâng cao nhận thức, động cơ phấn đấu, ý thức chính trị cho toàn lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động, tích cực tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của trên; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. Trọng tâm là đã tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản mang tính chiến lược về nhiệm vụ chính trị đặc biệt giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng như: Nghị quyết chuyên đề số 150/NQ ngày 16/3/1989 của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/QUTW ngày 25/2/1988 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Đề án 2341 ngày 22/12/2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; Đề án 4144 ngày 26/11/2021 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; Kết luận số 308-KL/QUTW ngày 09/9/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122 “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

truyen thong phong chinh tri 1 4
Hội thảo khoa học: "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Xác định đội ngũ cán bộ là lực lượng nòng cốt, quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bộ đội Bảo vệ Lăng là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt; Phòng Chính trị đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, tuyển chọn, quản lý và chính sách cán bộ; góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ trong đảng bộ và đơn vị vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, giỏi về chuyên môn đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; từng bước vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

truyen thong phong chinh tri 1 1
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ VI (2023 - 2028) báo công dâng Bác.

Với những đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá của Công trình Lăng trong giai đoạn mới; xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu", trong những năm qua, Phòng Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2000; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014, 2019; 04 Cờ thi đua của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiều năm liên tiếp được nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Quân đội điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đơn vị triển khai nhiều nội dung công tác lớn. Yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu" đòi hỏi ngày càng cao, Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình là nơi rất nhạy cảm về chính trị, các thế lực thù địch luôn coi đây là một trong những mục tiêu để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, Phòng Chính trị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của trên; bám sát thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng. Chủ động tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong Bộ Tư lệnh thực hiện tốt các nội dung CTĐ, CTCT. Trong đó, chú trọng thực hiện các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, quản lý, định hướng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; Đề án 4144 của Bộ Quốc phòng về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Hai là, tăng cường công tác nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; của bạn bè quốc tế và đồng bào ở nước ngoài; coi trọng xây dựng củng cố mối quan hệ truyền thống, hợp tác hữu nghị với các chuyên gia Liên bang Nga, các nhà khoa học trong và ngoài nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 308-KL/QUTW ngày 09/9/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 122 “Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; xây dựng Pháp lệnh quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực tiêu biểu".

Ba là, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt và trợ lý đầu ngành các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cấp ủy gắn với đội ngũ cán bộ chủ trì thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất đạo đức theo tinh thần "7 dám": "Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, và dám hành động vì lợi ích chung". Đổi mới tư duy trong quy hoạch cán bộ, chú trọng quy hoạch theo hướng dọc, kết hợp luân chuyển tạo nguồn giữa cơ quan và đơn vị phù hợp chuẩn chức danh đội ngũ cán bộ chủ trì và trợ lý các ngành nghiệp vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, có kiến thức, trình độ cao, làm chủ vững chắc hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại và công nghệ ướp bảo quản thi hài. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, sàng lọc cán bộ bảo đảm thực chất, đúng quy định, quy trình. 

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ bí mật nhiệm vụ; phòng, chống có hiệu quả với các hoạt động cài cắm, móc nối, phá hoại, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị. Thực hiện đúng quy định về thẩm tra, xác minh cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về đơn vị công tác; các hoạt động, sự kiện chính trị diễn ra tại Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu K9. Giữ vững ổn định chính trị nội bộ, nắm chắc, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động; bảo đảm đơn vị an toàn về chính trị. Chủ động rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh công trình Lăng và địa bàn đóng quân.

Năm là, tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thường xuyên quan tâm, chăm lo làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách đặc thù đối với Bộ đội Bảo vệ Lăng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, xây dựng khu vực đóng quân bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc gắn với đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng bộ, đơn vị.

Mỗi thành tích, mỗi chiến công, mỗi bước đi lên trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Phòng Chính trị trong 48 năm qua là kết quả từ phát huy nền tảng truyền thống, kế thừa những thành quả và kinh nghiệm qua các thế hệ, nâng tầm Phòng Chính trị xứng đáng là cơ quan đầu não đảm nhiệm mọi hoạt động CTĐ, CTCT, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Quân đội giao phó. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Chính trị đã và đang ra sức rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các chủ trương, biện pháp xây các cấp ủy, tổ chức đảng và Đảng bộ Phòng Chính trị trong sạch vững mạnh, thực sự là hình mẫu tiêu biểu xuất sắc trong Đảng bộ Đoàn 969./.

Thượng tá Nguyễn Gia Chinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác: