Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-BQLL ngày 31/01/2024 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024, chiều ngày 21/5/2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về đấu thầu. Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

hoi nghi phap luat 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng, các đồng chí là Chỉ huy Phòng, Đoàn, Viện, Ban trực thuộc; Trưởng các Ban, Khoa, Đội, Trung tâm huấn luyện; Trợ lý khối cơ quan; Trợ lý Chính trị, Chính trị viên các đơn vị; đại diện tổ chức quần chúng và đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị.

hoi nghi phap luat 2
Thạc sĩ Nghiêm Ngọc Dũng giới thiệu các nội dung tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Nghiêm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 27/02/2024, một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu ban hành trong năm 2024. 

hoi nghi phap luat 3
Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng
trao đổi tại Hội nghị.

hoi nghi phap luat 4

hoi nghi phap luat 5
Các đại biểu cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị trao đổi, thảo luận về vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu và báo cáo viên trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn khi triển khai công tác đấu thầu, qua đó đã giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hơn nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ những quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Huyền Trang, Thanh Huyền

Bài viết khác: