Sáng ngày 10/6/2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2024”. Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi Lễ.

phat dong thi dua tu bo 2024 1
Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy phòng, đoàn, viện, các ban trực thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; đại diện các tổ chức quần chúng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 10/6/2024 đến ngày 10/9/2024 nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động ra sức thi đua, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 48 năm ngày Truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 49 năm ngày Truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 55 năm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2024; trọng tâm là: Thi đua hoàn thành 100% kế hoạch tu bổ định kỳ năm 2024, bảo đảm đúng hoặc vượt tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối; tổ chức phong trào thi đua gắn vào việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

phat dong thi dua tu bo 2024 2
Thiếu tướng Phạm Hải Trung phát biểu.

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Thiếu tướng Phạm Hải Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện: 1- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức, các lực lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức đợt thi đua, bảo đảm thường xuyên, liên tục, thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; 2- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí phấn đấu cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, mẫu mực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, luôn đi đầu trong thi đua và thực hiện nhiệm vụ; 3- Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động phát hiện và khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; 4- Tổ chức sơ kết, tiến hành bình xét và khen thưởng theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị Ban Quản lý Lăng khen thưởng theo quy định. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh những nhân tố mới, những cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác để làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa của các gương điển hình trong từng cơ quan, đơn vị.

phat dong thi dua tu bo 2024 3

phat dong thi dua tu bo 2024 4
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2024” là một trong những hoạt động thi đua trọng điểm của năm 2024. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lập được nhiều thành tích mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2024 - Thiếu tướng Phạm Hải Trung nhấn mạnh./.

Tâm Trang, Thanh Huyền

Bài viết khác: