Noichinh2012.toancanh

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối các Bộ, Ngành Nội chính Trung ương năm 2011

Ngày 30 tháng 3 năm 2012, Khối các Bộ, Ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 và ký giao ước thi đua năm 2012. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành trong Khối thi đua và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

             Năm 2011, Tòa án nhân dân tối cao được bầu làm Khối trưởng, Kiểm toán Nhà nước làm Khối phó. Tại Hội nghị tổng kết, Hội nghị khẳng định năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng của từng Bộ, Ngành trong Khối đã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới về nội dung và hình thức. Nội dung phong trào thi đua yêu nước diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể và thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Chỉ tiêu thi đua ngày càng bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Bộ, Ngành và được xác định ngay từ đầu năm, được quan tâm chỉ đạo bài bản, chặt chẽ; thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua, đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể và có nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Qua các phong tào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của từng Bộ, Ngành và của toàn Khối.
                 Phương hướng về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 của Khối, Hội nghị nêu rõ: Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cùng với kết quả đạt được trong năm 2011 sẽ là những điều kiện thuận lợi để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn (2011-2015), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015. Chủ đề của năm 2012 là: “Ưu tiên kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảm đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Noi chinh 2012.dien hinh
Đại úy Nguyễn Vũ Hà, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel báo cáo điển hình tiên tiến tại Hội nghị
Từ những định hướng trên, công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, Ngành trong Khối tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:
                 1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả cao các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng cũng như các quy định của các Bộ, Ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của Bộ, Ngành đáp ứng ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Noi chinh 2012.ky
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Lập, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng
 (người thứ 2 từ trái sang) ký giao ước thi đua năm 2012
                 2. Nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công chức, công vụ; nâng cao tính minh bạch, dân chủ, sáng tạo, đồng thời tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thông mới” phù hợp với đặc điểm từng Bộ, Ngành. Tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện tốt mục tiêu, chương trình đề ra; thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ở từng Bộ, Ngành đúng kế hoạch và có hiệu quả.
                 3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiêm, liêm chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động của Bộ, Ngành; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, tạo tiền đề vững chắc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế bảo đảm an sinh xã hội.
Noi chinh 2012.tang hoa khoi pho
Tặng hoa cho đơn vị Khối trưởng và Khối phó năm 2012
                 4. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ, Ngành và tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng Khối thi đua Nội chính đoàn kết, vững mạnh nhằm phát huy tối đa nội lực của Bộ, Ngành; làm tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác của Bộ, Ngành và thực hiện các quy định văn hóa, văn minh công sở.
                 5. Đổi mới và tăng cường công tác quản lý trên mọi mặt hoạt động của Bộ, Ngành bảo đảm đúng pháp luật và các Quy định của Khối; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong Khối nhằm phát huy sức mạnh, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
                 6. Thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm công tác phát hiện và khen thưởng kịp thời các thành tích đột xuất trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của các tập thể và cá nhân trong Bộ, Ngành; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo về khen thưởng; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Khối.
                 Kết thúc phần thảo luận, Hội nghị đã nghe 03 báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, bảo đảm an toàn giao thông và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị tặng Cờ thưởng của Chính phủ năm 2011 cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Khối và bầu đơn vị Khối trưởng, Khối phó năm 2012.
                 1. Đề nghị Chính phủ tặng Cờ thưởng năm 2011
                 - Nhất: Bộ Công an
                 - Nhì: Bộ Quốc phòng
                 - Ba: Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước
                 2. Khối trưởng, Khối phó năm 2012
                 - Khối trưởng: Kiểm toán Nhà nước
                 - Khối phó: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                 Nguyễn Hồng Vân

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

44276467
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
3437
112566
399953
44276467