195phatdongthidua2012

Đại tá Bùi Hải Sơn, Đoàn trưởng Đoàn M95 phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” trong đơn vị

Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Đoàn M95, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động: “Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” từ ngày 12 đến ngày 18/3/2012.

        Trong những năm qua, Đoàn M95 luôn chú trọng bảo đảm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, trực tiếp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm thông số, môi trường phục vụ nhiệm vụ y tế, lễ viếng Bác, lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để nâng cao nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, trong “Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, Đoàn M95 xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu là: Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; duy trì thực hiện nghiêm quy trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật, vệ sinh công trình và huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên làm chủ các hệ thống thiết bị kỹ thuật.
            Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Bùi Hải Sơn, Đoàn trưởng Đoàn M95 nhấn mạnh: “Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” là thời điểm thuận lợi để cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Đoàn nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa các trang thiết bị và vệ sinh Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, trực tiếp góp phần vào nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn M95 vững mạnh toàn diện.
Ngay sau lễ phát động, toàn Đoàn đã tổ chức huấn luyện và luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật và vệ sinh công trình cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị./.
Đức Hùng

Bài viết khác: