Thực hiện Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, trong hai ngày, 23/8 và 24/8/2012, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ VIII (2012-2017). Tham dự Đại hội có 118 đại biểu được bầu từ đại hội cấp cơ sở và 2 đại biểu được chỉ định.

Dai hoi doan BTL vieng Bac
Đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ VIII vào Lăng viếng Bác

   Tới dự, động viên tuổi trẻ đơn vị có Thiếu tướng Đặng Nam Điền, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Tư lệnh kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh; Trung tá Nguyễn Trọng Tứ, Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Quân đội và các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ sở; Trưởng ban Chính trị, Trợ lý Chính trị, Chủ tịch Công đoàn, Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ VIII có nhiệm vụ: Kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị 5 năm (2007-2012); những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo của từng cấp trong thời gian qua, đồng thời quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị 5 năm tới (2012-2017); tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của Tổng cục Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộn sản Hồ Chí Minh trong Quân đội lần thứ VIII và các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội lần thứ VIII.

5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đoàn và phong trào thanh niên đã thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là giáo dục và rèn luyện đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất ‘‘Bộ đội Cụ Hồ”. Phong trào thanh niên đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào thi đua để động viên, khích lệ đoàn viên thi đua xung kích thực hiện. Các tổ chức cơ sở đoàn được củng cố và kiện toàn kịp thời; nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động được đổi mới, phong phú, đa dạng, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tâm lý của thanh niên. Vận hành đồng bộ cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và bảo đảm điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thanh niên. Hoạt động phối kết hợp với các tổ chức đoàn trong và ngoài quân đội được mở rộng. Đồng thời, nghiêm túc đánh giá kiểm điểm thấy rằng công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị tuy có chuyển biến tiến bộ nhưng chưa đồng đều, chưa vững chắc. Công tác giáo dục đối với đoàn viên, thanh niên vẫn còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật trong thanh niên có nơi chuyển biến, tiến bộ chậm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Đặng Nam Điền, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh đã biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành xuất sắc. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu mỗi tổ chức cơ sở đoàn phải căn cứ vào nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị để xác định rõ nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động của đoàn thanh niên có hiệu quả, chọn những một nội dung công việc để từng đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt.

Tại Đại hội, nhiều ý kiến tham gia phát biểu phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm qua và đóng góp bổ sung phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới. Đại hội đã thống nhất xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị 5 năm tới với những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc; bồi đắp niềm tin, văn hoá, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng động, sáng tạo, xung kích trong tổ chức hoạt động thực tiễn, góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc trong Đảng bộ Quân đội, đơn vị vững mạnh toàn diện, là đơn vị tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân.

Trước đó, để chào mừng Đại hội, tuổi trẻ đơn vị đã có nhiều hoạt động chào mừng hướng về Đại hội như: Làm báo tường, thi bình báo, thi cắm hoa nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở và phối hợp với tuổi trẻ Trường Đại học Chính trị, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Dạ hội thanh niên chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Truyền thống Bộ đội Bảo vệ Lăng (29/8/1975-29/8/2012) và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng lần thứ VIII.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trước và trong Đại hội:

Dai hoi doan BTL1
 
̣i thi báo tường

Dai hoi doan BTL1 tang hoa cac luc luong
Thiê
́u tướng Đặng Nam Điền, Chính ủy Bộ Tư lệnh tặng hoa cho đại diện
các đơn vị tham gia Dạ hội Thanh niên

Dai hoi doan BTL.dai hoc chinh tri2
Tiê
́t mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Đại học Chính trị

Dai hoi doan BTL.QTBD
Tiê
́t mục văn nghệ chào mừng Đại hội
    
của Chi đoàn Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình

Dai hoi doan BTL.hoc vien KTQS

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Dai hoi doan BTL1. Canh ve
Tiê
́t mục văn nghệ chào mừng Đại hội của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

 Dai hoi doan BTL. TT Dien
Thiê
́u tướng Đặng Nam Điền, Chính ủy Bộ Tư lệnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dai hoi doan BTL.nguyen trong tư
Trung tá Nguyễn Trọng Tứ,
Phó Trưởng ban Ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại Đại hội

 Dai hoi doan BTL.tham quan bao tuong1
Ca
́c đại biểu tìm hiểu quá trình hoạt động
      
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng

Dai hoi doan BTL bo phieu
Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS cấp trên

 Dai hoi doan BTL.doan dai bieu ra mat dai hoi
Đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên ra mắt Đại hội

         Duy Hưng, Ngọc Hà

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

105319901
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
14528
258283
1218194
105319901