bai a luc
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh
thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

Ngày 30/01/2019, Đảng ủy Đoàn 969 đã ban hành Kế hoạch số 393-KH/ĐU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” năm 2019. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn về thực hiện định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” và mô hình 3 mẫu mực trong Đảng bộ và đơn vị.

Mục đích của “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” và mô hình 3 mẫu mực là nhằm củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ, năng lực của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Đoàn 969. Đây là một trong các nội dung được cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong toàn Đảng bộ nhằm xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt, phát huy tinh thần nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị cần có sự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Trung thành: Là trước sau một lòng một dạ, giữ trọn niềm tin, giữ trọn những tình cảm gắn bó, những nội dung công việc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Yêu cầu về lòng trung thành của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện triệt để các chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; luôn đề cao ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu, tận tụy, chủ động, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ; có phong cách làm việc khoa học, nhân văn, trung thực, khách quan, công tâm, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm; luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện nghiệp vụ tinh thông, có đạo đức, lối sống lành mạnh, liêm chính, chí công vô tư, trong sáng, khiêm tốn, cầu thị; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải luôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất; có ý chí quyết tâm cao, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp tác phong công tác tốt, lối sống trung thực, giản dị, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường; không ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn, nâng cao trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Sáng tạo: Sáng tạo là hoạt động của con người tạo ra sản phẩm có tính mới về chất và có giá trị hơn, có lợi hơn, tiến bộ hơn so với sản phẩm cũ.

Là đơn vị làm nhiệm chính trị đặc biệt đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn chủ động trong nghiên cứu, luôn tư duy độc lập, tìm tòi đề xuất những nội dung mới, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và áp dụng những khoa học tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Muốn vậy, cần phải có sự say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ban Quản lý Lăng đã luôn sáng tạo trong quá trình làm việc, luôn suy nghĩ và học hỏi tìm ra cái mới, cách giải quyết tốt nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị.

Tận tụy: Là hết lòng hết sức với công việc, không ngại gian khổ, khó khăn. Khi giải quyết các công việc, người cán bộ, đảng viên trong Ban Quản lý Lăng phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra những sai sót vì nguyên nhân chủ quan. 

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Đoàn 969 phải luôn tận tụy đó là hết lòng, hết sức với công việc của mình làm; tận tâm, tận lực với trách nhiệm được giao. Tận tụy được biểu hiện qua các đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu đựng gian khổ, khó khăn; qua cách làm việc chu đáo, tỉ mỉ với tinh thần trách nhiệm cao, không vì lợi ích riêng tư, lợi ích cục bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng những tiến bộ khoa học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị, mỗi đồng chí phải tận tụy là mục tiêu, là yêu cầu mà tuyệt đại bộ phận cán bộ, nhân viên trong Ban Quản lý Lăng lâu nay đã làm được, có tinh thần trách nhiệm cao không ngại gian khó, khó khăn thậm chí làm việc một cách quên mình. Đã có nhiều tấm gương sáng về tinh thần tận tụy trong công việc của cán bộ, nhân viên trong thời gian qua. Những gương sáng đó đáng để chúng ta ghi nhớ, học tập và động viên nhau tiếp tục phát huy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chu đáo của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đơn vị luôn được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Mỗi ngày đến cơ quan làm việc đều cho mỗi cán bộ, đảng viên những cơ hội để phấn đấu, hoàn thiện bản thân, vun đắp thành công cho tương lai mà trực tiếp phấn đấu là mỗi một cán bộ, đảng viên phải mẫu mực trong chi bộ, trong Đảng bộ và trong đồng nghiệp. Với phương châm tự chịu trách nhiệm trước mọi công việc mình làm, mỗi cán bộ, nhân viên dù ở trên cương vị nào cũng phải thường xuyên thừa nhận trách nhiệm của mình trong công việc, phải là người biết lắng nghe để thu thập và bổ sung kiến thức của mình.

Mu mc trong tư duy và suy nghĩ: Đó là tư duy độc lập, tư duy sáng tạo là chủ đề của một lĩnh vực nghiên cứu còn mới. Nhằm tìm ra các phương án, biện pháp thích hợp để tạo ra những nội dung mới, lĩnh vực mới sáng tạo về mặt khoa học, về phương pháp quản lý, làm việc; chính vì vậy, để tăng cường khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể làm việc chung về một vấn đề hay lĩnh vực ứng dụng nào đó chính là giúp cá nhân hay tập thể thực hành nó tìm ra các phương án, các lời giải từ một phần đến toàn bộ cho các vấn đề nan giải cần được nghiên cứu và cần được giải quyết, hoặc trong các phát minh, sáng chế sử dụng để chỉ nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị và từ đó hướng đến tư duy định hướng cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với đảng viên, cán bộ, nhân viên trong đơn vị, đổi mới tư duy là một hoạt động thường xuyên và liên tục của cán bộ, nhân viên đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi nhiệm vụ chính trị luôn đòi hỏi sự phát triển đi lên trong đó nhiệm vụ khoa học và công nghệ là giải pháp hữu hiệu nhất để làm chủ toàn bộ công nghệ giữ gìn thi hài trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên luôn phải có cách nhìn mới, cách nghĩ mới, và từ đó có các cách xử lý mới, thích hợp, để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Lăng trong giai đoạn mới.

Mu mc trong li nói và phát ngôn: Sự mẫu mực trong lời nói và phát ngôn được thể hiện giữa “nói đi đôi với làm”, nếu không thì chỉ là những người hứa suông hoặc là “nói một đằng, làm một nẻo” của những kẻ cơ hội, trốn tránh nhiệm vụ.

Mẫu mực trong hành động và việc làm: Hành động là cách thức, phong cách công tác, sinh hoạt có tính ổn định, có nét riêng của con người và tổ chức, nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cán bộ, nhân viên trong Ban Quản lý Lăng. Hành động, việc làm còn biểu hiện qua thái độ và lối ứng xử của mỗi cán bộ, nhân viên gắn liền với phạm trù đạo đức. Hành động, việc làm còn được hiểu là phong cách, lối làm việc và sinh hoạt phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, còn gọi là tác phong chuyên nghiệp.

Gắn với Quy định số 08-QĐ/TƯ về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Đoàn 969 chính là phương pháp dùng sự việc tốt, con người điển hình, tiên tiến để tác động mạnh mẽ đến người khác, khiến mọi người khâm phục, tán thành và noi theo. Bản chất của phương pháp nêu gương, xét ở góc độ tâm lý chính là sự “bắt chước” một cách có ý thức, dựa trên những hiểu biết, sự phát triển trí tuệ, kinh nghiệm đạo đức và vốn sống của từng người.

Bên cạnh những nội dung chủ yếu nêu trên trong quá trình thực hiện cần chống một số biểu hiện sau:

Làm việc thiếu mục tiêu và kế hoạch không rõ ràng, “nước đến chân mới nhảy”. Thường đi muộn, về sớm, có quan niệm “giờ cao su”. Thiếu tính kỷ luật, xem nhẹ hoặc tìm cách đối phó những quy định tại nơi làm việc. Thiếu trung thực và sự công khai, minh bạch trong thông tin, báo cáo. Làm việc theo cảm hứng, tùy tiện, luôn nghĩ đến cái lợi cá nhân, trước mắt, thường chọn làm việc nhỏ và dễ bỏ việc lớn và khó. Tác phong làm việc đại khái, thiếu ý thức, ý chí tự học để nâng cao trình độ, nhận thức cho chính mình. Tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm kém, thiếu tính chủ động, sáng tạo và hợp tác trong công việc.

Phạm Văn Lực

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

50823982
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
25040
179216
655401
50823982