Ngày 18/7/1975, ngày đón Bác về Công trình Lăng - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Người giữa Ba Đình lịch sử, là ngày đầu tiên Đoàn 195 chính thức vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng, bảo đảm thông số về nhiệt độ, độ ẩm, môi trường phục vụ công tác y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 195.

Là một trong những đơn vị kỹ thuật trọng yếu, trực thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành (18/7/1975 - 18/7/2019), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn và các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đoàn 195 luôn một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Bộ đội Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”; luôn đoàn kết, gắn bó, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh. Năm 2000 đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới đang đặt ra cho Đảng bộ và đơn vị những yêu cầu mới, cao hơn và toàn diện hơn trong việc vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, khai thác hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng, tạo ra những chuyển biến toàn diện, vững chắc trong xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, xây dựng đảng bộ vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đề án 2341; Nghị quyết 122 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hoá Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, tiếp nối, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn xác định:

Tập trung nâng cao chất lượng chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ nhận thức đúng đắn tình hình đất nước, nhiệm vụ quân đội, nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đặc biệt phải nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác ở đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Cụ thể hóa, triển khai có chất lượng, hiệu quả thiết thực định hướng “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, chu đáo”, mô hình 3 mẫu mực “Mẫu mực trong tư duy, suy nghĩ; mẫu mực trong lời nói phát ngôn; mẫu mực trong hành động, việc làm” do Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội và toàn quân”, và phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng học tập rèn luyện, lao động sáng tạo vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ chính trị. Đề cao trách nhiệm, năng lực của từng tập thể, của mỗi cá nhân trong đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành bảo đảm thông số kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, vệ sinh bảo quản kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các công trình liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ y tế giữ gìn thi hài Bác, phục vụ lễ viếng Bác, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, lễ chào cờ và các hoạt động chính trị, văn hóa tại Lăng và Quảng trường Ba Đình. Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, tạo bước chuyển biến mới theo hướng chính quy, khoa học, chuyên sâu, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; nắm vững khoa học, công nghệ, làm chủ hệ thống thiết bị, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Chủ động đề xuất cải tạo, thay thế, đổi mới hệ thống thiết bị, tiếp nhận quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ mới hiện đại.

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, tiêu biểu có nền nếp chính quy, khoa học, kỷ luật tự giác nghiêm minh, công tác chỉ huy, quản lý chặt chẽ, toàn diện. Duy trì nghiêm kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, tác phong công nghiệp, tạo nên ý thức tự giác cho bộ đội trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh. Phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của quần chúng trong phong trào thi đua quyết thắng, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động trọng điểm và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chuyên sâu, coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành làm chủ các tình huống trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật. Hoàn thiện hệ thống mô hình học cụ trực quan, sát thực tế, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào công tác huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật vận hành vững về kiến thức cơ bản, sâu về chuyên môn, giỏi về thực hành đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưỏng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, coi trọng năng lực quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị cấp trên và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở cấp mình. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trọng tâm là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, sinh hoạt chuyên đề, tự phê bình và phê bình. Gắn xây dựng tổ chức đảng vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, đẩy mạnh thực hiện Chi bộ 4 tốt (Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt) và đảng viên 5 mẫu mực (Mẫu mực: Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phương pháp, tác phong công tác). Xây dựng Đảng bộ Đoàn 195 trở thành đảng bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Đoàn 969. Thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ đơn vị.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội, quan tâm chăm sóc sức khoẻ bộ đội, xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”, tạo môi trường lành mạnh để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu và trưởng thành. Quan tâm chăm lo thực hiện chu đáo công tác chính sách; kết hợp chặt chẽ giữa phát huy đầy đủ trách nhiệm với động viên vật chất và tinh thần, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Hoàn thiện và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở đơn vị.

Phát huy truyền thống 44 năm xây dựng và trưởng thành, danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đoàn 195 giữ vững quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vững bước đi lên trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên những thành tích mới, chiến công mới, tô thắm truyền thống vẻ vang của Đoàn, của “Bộ đội Cụ Hồ” bên Lăng Bác./.

Thượng tá Trần Hữu Nam
Chính ủy Đoàn 195

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

58949088
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6176
83218
598359
58949088