43 nam truyen thong
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự trở thành Công trình “Ý Đảng - Lòng Dân”.

43 năm, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động Ban Quản lý Lăng luôn nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào khi thực hiện nhiệm vụ bên Lăng Bác Hồ. Mỗi cá nhân đã và đang nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, nguyện giữ vững tấm lòng “trung hiếu bên Người”.

Ngày 29/8/1975, tại Quảng trường Ba Đình, Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể. Ngày 14/8/1976, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 145/CP về việc tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch, quản lý Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình. Theo đó, Ban Phụ trách Quản lý Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình (nay là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) được thành lập.

Đến năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 374/CT ngày 07/12/1985 về việc đổi tên Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, để kiện toàn tổ chức bộ máy và phục vụ cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 276/HĐBT ngày 07/12/1985 về nhiệm vụ của các ngành trong việc bảo đảm giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thay thế Quyết định số 145/CP ngày 14/8/1976 của Hội đồng Chính phủ.

Ngày 22/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án số 2341 về “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Ngày 08/3/2012, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra Nghị quyết số 122/NQ-QU về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”.

Để hoàn thành được trọng trách nặng nề và vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với những cơ sở nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện những lý luận cơ bản và thực nghiệm về công tác y tế, vươn lên làm chủ vững chắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, thay thế, đổi mới các hệ thống thiết bị kỹ thuật với công nghệ hiện đại, đồng bộ, tiêu hao ít năng lượng, tôn tạo Công trình Lăng ngày càng khang trang, sạch đẹp xứng đáng là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt của cả nước.

Ngày 11/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg về Ngày truyền thống của Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Thủ tướng quyết định: “Lấy ngày 14 tháng 8 hằng năm là “Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ngày 12/8/2016, tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng.

Thành công lớn nhất của Ban Quản lý Lăng đó là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đơn vị cũng giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất. Ngày 17/6/2019, Hội đồng Khoa học y tế cấp Nhà nước đã được thành lập theo Quyết định số 739/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm giữ gìn và phục vụ cho thăm viếng và đã báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Kết luận của Hội đồng khoa học y tế là trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được giữ gìn rất tốt. Kết quả này chính là minh chứng rõ nét cho ý chí, nghị lực vượt lên khó khăn thử thách, khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Kể từ khi khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lăng Bác đã đón hơn 58 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là gần 10 triệu lượt; đón 116.811 lượt đối tượng chính sách, người có công; phục vụ 2.606 đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị. Tại Khu Di tích K9 đã đón tiếp 863.709 đoàn với tổng số 2.760.707 lượt người đến tưởng niệm Bác và tham quan. Nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc, sinh hoạt chính trị, văn hóa của Trung ương và địa phương được tổ chức trọng thể tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Có thể nói, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ quy tụ tình cảm, tấm lòng của nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới đối với Bác Hồ kính yêu. Nơi đây đã trở thành điểm đến, niềm mong mỏi của cả triệu triệu người dân Việt Nam và khách quốc tế.


43 nam truyen thong 2
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Phó Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Hoàn
 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với chuyên gia y tế Liên Xô sau khi Bác qua đời. Ảnh tư liệu.

Năm 2019, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; Nghị quyết của Đảng ủy các cấp và yêu cầu nhiệm vụ, Ban Quản lý Lăng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, những nhiệm vụ trọng tâm, công tác lớn hoàn thành tốt, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc. Tiếp tục triển khai, hoàn thành các nội dung đã được xác định và chuẩn bị tổng kết Đề án 2341; thực hiện tốt Kế hoạch tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (gồm các mặt: Y tế; kỹ thuật; an ninh; nghi lễ; đón tiếp, tuyên truyền và bảo đảm môi trường) gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp nối thành tích đạt được, những tháng cuối năm 2019, toàn Ban tập trung hoàn thành các nội dung công tác trọng tâm, đó là:

1. Thực hiện làm thuốc thường xuyên thi hài Bác đúng quy trình, không để xảy ra sai sót, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra theo dõi trạng thái thi hài, môi trường, chiếu sáng.

2. Quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, thực hiện hoàn chỉnh các nội dung tu bổ định kỳ.

3. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp hiệp đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực, nâng cao chất lượng tiêu binh danh dự, nghi lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng.

4. Tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình, an toàn, chu đáo đồng bào, khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là các đoàn người có công với cách mạng về Lăng viếng Bác và tham quan Thủ đô Hà Nội.

5. Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, chăm sóc và trang trí vườn hoa, cây cảnh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 cũng như các ngày lễ, kỷ niệm khác. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây hoa cây cảnh, đặc biệt là khu vực tuyến phố đi bộ.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, duy trì hoạt động Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ tại khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình.

7. Tập trung chuẩn bị, hoàn thành Kế hoạch tổng kết 50 năm giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng tâm là Hội nghị Khoa học tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển khai thực hiện công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Lăng. Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


43 nam truyen thong 3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì 
cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Ban Quản lý Lăng kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức đầy đủ và sâu sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là giữ gìn một di sản vô giá, thiêng liêng của dân tộc. Toàn Ban hưởng ứng, thực hiện sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ trong Ban, góp phần hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Ban vững mạnh toàn diện./.

Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56912148
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
38751
120600
483586
56912148