Ngày 08/01/2020, Cơ quan Văn phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn phòng năm 2020. Đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

co quan vp 2020 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, đội của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng và cán bộ, nhân viên của Cơ quan Văn phòng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Theo đó, năm 2020, công tác Văn phòng tập trung thực hiện theo phương hướng cơ bản:

- Quán triệt, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất xây dựng; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Ban Quản lý Lăng, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình. Tổ chức, điều hành hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan Văn phòng, trong đó công tác đón tiếp, tuyên truyền hoàn thành tốt, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế. Phối hợp với các cơ quan tham mưu với Bộ Tư lệnh, Ban Quản lý Lăng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

co quan vp 2020 2
Đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung công tác năm 2020.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bảo đảm an toàn tuyệt đối Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh, Nhà làm việc số 9 Chùa Một Cột; bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X. Tiếp tục thực hiện ba đột phá về: Xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyên, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và cải cách hành chính. Cơ quan không xảy ra mất an toàn trong công tác huấn luyện và tham gia giao thông; không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

- Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của đảng ủy các cấp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổ chức tốt đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ Văn phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Dự Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát biểu, đóng góp ý kiến vào nội dung kế hoạch công tác năm 2020; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2020, cơ quan Văn phòng cần khắc phục các hạn chế trong năm 2019, nâng cao hơn nữa hiệu quả chất lượng công tác phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Cơ quan Văn phòng cần quán triệt nghiêm các nội dung kế hoạch, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ đã đề ra, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đón tiếp đồng bào, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan Khu Di tích K9 và các nội dung cải cách hành chính. Đồng chí Phó Trưởng ban nhấn mạnh một số nội dung công tác sau:

- Đối với công tác đón tiếp, tuyên truyền: Quan tâm nâng cao chất lượng đón tiếp, tập trung tham mưu, đề xuất quy hoạch lại khu đón tiếp nhân dân tại Lăng Bác và các nội dung tuyên truyền, thuyết minh tại Khu Di tích K9. Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật.

co quan vp 2020 3
Đồng chí Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng,
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo.

- Công tác đối ngoại: Thực hiện tốt việc mở rộng hợp tác giữa hai phía ta và Bạn, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Công tác tài chính: Nghiên cứu triển khai chặt chẽ, đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng Tài sản công. Phối hợp với pháp chế Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Lăng bảo đảm các hoạt động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

- Công tác pháp chế: Tiếp tục rà soát, lập danh sách các quy chế, quy định cần sửa đổi, bổ sung của Ban Quản lý Lăng. Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Công tác tổ chức cán bộ: Bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động.

- Đối với các công tác khác, đồng chí đề nghị Cơ quan Văn phòng cần có những chủ trương, biện pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị, thực hiện đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2020./.

Thanh Huyền

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

55296182
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
32731
197017
116083
55296182