Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có vinh dự lớn được Đảng, Nhà nước và Ban Quản lý Lăng giao nhiệm vụ quản lý, duy trì tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình. Những năm qua, nhận thức rõ nhiệm vụ sản xuất cây hoa phục vụ trang trí khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã tổ chức quán triệt sâu sắc, làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động về nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động. Đồng thời, Ban đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát điều kiện thực tế của đơn vị. Đặc biệt, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa rất quan trọng.

cai tien kt 1
Cảnh quan khu vực Lăng Bác.

Trong những năm qua, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự phối hợp của các nhà khoa học, các học viện, nhà trường nên việc nghiên cứu các đề tài, dự án và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được triển khai và đem lại những kết quả rõ rệt. Tính từ năm 2005 đến nay, Ban đã có hơn 10 đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực cây trồng được ứng dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của Ban. Trong đó, nổi bật là Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu tuyển chọn và lập hồ sơ quản lý hệ thống cây xanh, cây cảnh, cây thế khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình” của KS. Bùi Việt Dũng; Đề tài cấp cơ sở "Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí mỹ thuật và điều kiện sinh thái một số loài cây cảnh tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” của KS. Phạm Văn Nội, v.v... Ngoài ra, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã phối hợp với các cơ sở nghiên cứu, nghệ nhân và các doanh nghiệp sản xuất tiếp nhận các kỹ thuật mới trong phòng trừ sâu bệnh hại; các chế phẩm sinh học; sản xuất phân hữu cơ vi sinh; đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cắt sửa tạo hình cây thế, cây cảnh, cây bóng mát; kỹ thuật xử lý ra hoa, các biện pháp khắc phục trong điều kiện thời tiết bất thuận.

cai tien kt 3
Công nhân của Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình trang trí hoa tại chân cột cờ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Ban thường xuyên coi trọng khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vận dụng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị... Bởi vậy, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình hay của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị đã được vận dụng vào thực tế công tác sản xuất cây hoa bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như sáng kiến: Sử dụng màng phủ nilon để hạn chế cỏ dại, hạn chế rửa trôi do mưa lớn; tính toán mật độ và phối trộn tỷ lệ vật liệu làm giá thể trồng cây, bổ sung các chủng men vi sinh vật hoạt động trong đất, phối trộn thêm trấu sơ dừa; cải tiến quy trình trồng cây hoa từ trực tiếp sang xếp bầu trên mặt luống trong nhà giàn, nhà lưới, điều chỉnh ánh sáng, thay đổi phương thức bón phân rút ngắn thời gian sinh trưởng và nâng cao chất lượng cây hoa trang trí. Đặc biệt, lắp đặt hệ thống tưới phun sương, châm phân vào sử dụng đã giải phóng sức lao động đáng kể trong sản xuất hoa, cây cảnh.

Để đảm bảo sản xuất và cung ứng đủ số lượng, chủng loại cây hoa theo kế hoạch đề ra trong bối cảnh thiếu nhân lực trong thời gian gần đây, Ban đã cùng với tập thể Đội quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất cung ứng cây hoa cây cảnh phục vụ trang trí tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình. Có nhiều giải pháp được đưa ra như: Chủ động nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây hoa, cây cảnh; làm việc theo từng nhóm nhỏ, tăng thời gian làm việc trong ngày, phủ bạt nilong để hạn chế cỏ dại; cải tiến, rút ngắn quy trình xử lý đậu tương từ 6 tháng xuống còn 2 tháng để làm phân vi sinh bón cho cây đào, quất và hoa thời vụ; sản xuất phân compost từ nguồn cỏ tươi hoặc cây hoa không đảm bảo trang trí; đề xuất xây dựng quy trình sản xuất một số loại cây hoa theo tiêu chuẩn ISO; đặc biệt, nghiên cứu cải tiến hệ thống tưới theo hướng tự động hóa, tiến tới tưới theo nhu cầu của từng nhóm cây.

cai tien kt 4
Thực hiện sáng kiến lắp đặt hệ thống tưới phun tự động.

Ngoài ra, Ban cũng thường xuyên quan tâm đầu tư kinh phí để cải tạo hạ tầng, chỉnh trang cơ sở vật chất, như: Cải tạo sửa chữa Nhà điều hành, tường rào Phú Thượng; làm mới kho để đôn chậu; đầu tư nhà giàn và hệ thống lưới ngoài trời một số khu vực ở Vườn ươm Phú Thượng... Đồng thời, để thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Ban đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đơn vị. Qua đó, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động đều thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác, đồng thời khai thác có hiệu quả diện tích sản xuất cây hoa, cây cảnh tại các khu vực trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt. Mỗi năm, Đội sản xuất Phú Thượng có từ 1-2 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác sản xuất cây hoa. Để có được điều này, đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đã nêu gương cho người lao động làm theo, miệng nói, tay làm, cùng công nhân khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất.

Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã giúp Đội Sản xuất cây hoa Phú Thượng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận và biểu dương. Hàng năm, Đội đã cung cấp đủ số lượng, chất lượng cây hoa phục vụ trang trí khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, góp phần làm cho không gian khu vực luôn xanh, sạch, đẹp phù hợp với cảnh quan kiến trúc và tôn thêm vẻ đẹp của Lăng Bác.

Trong công tác duy trì chăm sóc cây hoa, cây cảnh tại khu vực Lăng, Đội Cây hoa cây cảnh, Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình cũng đã tích cực nghiên cứu đề xuất áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp đối với từng loại cây hoa, cây cảnh trên khu vực Lăng. Để giảm thiểu thiệt hại tối đa do sinh vật gây hại cây trồng, giảm mối nguy hại do hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật đối với sức khỏe và môi trường không khí tại khu vực Lăng, Ban đã xây dựng kế hoạch, quy trình sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học để bón, tưới phun các loại cây trồng, tạo không khí thân thiện và trong lành, bảo đảm phát triển bền vững hệ sinh thái; không ngừng đầu tư, cải tiến các loại công cụ, phương tiện phun rắc thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với điều kiện đặc thù khu vực. Đề xuất lượng nước tưới cho cây hoa, cây cảnh thích hợp ở từng khu vực và từng mùa, vụ; phối hợp vận hành tưới nước, châm phân qua hệ thống tưới phun tự động sân cỏ Quảng trường Ba Đình. Đồng thời, đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại khu vực Lăng.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình cho biết: Những mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của viên chức, người lao động trong đơn vị được vận dụng vào thực tế không chỉ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cây hoa, mà qua đó còn tiết kiệm được kinh phí, vật chất, thời gian và công sức của đơn vị... Bởi vậy, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Ban luôn khích lệ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức, người lao động tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất cây hoa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập đơn vị (16/12/1975-16/12/2020), cán bộ, viên chức, người lao động trong Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình đã nêu quyết tâm: Nêu cao ý thức và trách nhiệm của những người được vinh dự công tác ở khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, nỗ lực phấn đấu phát huy thành tích, khắc phục những khó khăn, tồn tại và nâng cao chất lượng công tác để sân vườn ngày càng sạch, đẹp, cây cỏ tốt tươi, hương sắc đậm đà, thể hiện tính hiện đại, dân tộc, trang nghiêm và giản dị của Công trình Lăng để ngày ngày dòng người nối nhau đi trên Quảng trường Ba Đình thành kính vào Lăng viếng Bác, trong niềm xúc động được nhìn thấy Bác, còn thêm cả niềm vui vì Quảng trường Ba Đình vẫn giữ được không gian trong lành, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Doãn Thị Hồng

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56703346
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
29810
194968
274784
56703346