Ngày 05/8/2022, tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (đơn vị Khối phó Khối thi đua) đồng chủ trì Hội nghị.

hoi nghi toan canh
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cơ quan thường trực thi đua khen thưởng các bộ, ngành thuộc Khối.

Về phía Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ II Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương gồm: Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Năm 2022, Bộ Tư pháp được giao làm Khối trưởng Khối thi đua; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Khối phó Khối thi đua.

Trước khi bắt đầu Hội nghị, Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 6 tháng cuối năm. Báo cáo khẳng định: 6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng ở từng bộ, ngành trong Khối đã có nhiều đổi mới. Công tác thi đua khen thưởng đã được lãnh đạo từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng bộ, ngành, vì vậy đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác. Các thành viên trong Khối không chỉ triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá cao Bộ Tư pháp và Ban Quản lý Lăng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên triển khai các hoạt động của Khối thi đua theo nội dung, chương trình đã ký kết giao ước thi đua. Mỗi đơn vị, theo tính chất, nhiệm vụ của bộ, ngành đã có cách thức tổ chức riêng, mang đậm dấu ấn của đơn vị, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong tổ chức thi đua của Khối. Đặc biệt, phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội đã đồng hành cùng phong trào thi đua, các cuộc vận động của cả nước và các địa phương, tạo động lực, khí thế góp phần thúc đẩy toàn quân thực hiện tốt các nhiệm vụ.

so ket 6 thang khoi thi dua 6
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ đã nêu; đặc biệt khẳng định các cơ quan cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của lãnh đạo các bộ, ngành để tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Các đơn vị thành viên trong Khối nâng cao tinh thần chủ động, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, áp dụng linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của từng bộ, ngành.

so ket thi dua ban thi dua
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Thi đua, Khen thưởng của Khối và từng đơn vị thành viên trong khối 6 tháng đầu năm 2022; thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như các giải pháp thực hiện đề ra trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động chung nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cách làm hay, mô hình tốt và nghiệp vụ chuyên môn Thi đua, Khen thưởng giữa các đơn vị trong Khối. Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm kiện toàn, bố trí đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác Thi đua, Khen thưởng để có thể tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Về các kiến nghị, đề xuất và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương cũng trao đổi và giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế.

so ket 6 thang khoi thi dua 3
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng; đặc biệt, tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội khóa XV thông qua. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành trong năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đặc biệt, cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương phát động. Tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác Thi đua, khen thưởng cũng như hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng của từng bộ, ngành trong Khối ngay sau khi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Thông qua đó, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tăng cường công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đồng chí lưu ý việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động kiểm tra về công tác Thi đua, khen thưởng của Khối ở các đơn vị thuộc bộ, ngành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Gắn đợt kiểm tra này với các hoạt động xã hội, từ thiện.

so ket 6 thang khoi thi dua 7
Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu tại Hội nghị.

so ket 6 thang khoi thi dua 8
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Trước khi tổ chức Hội nghị, sáng ngày 5/8, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến và công tác khen thưởng tại các đơn vị. Tham dự Tọa đàm, đại diện thường trực thi đua khen thưởng các cơ quan đã thẳng thắn trao đổi, đưa ra những giải pháp tích cực hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong thời gian sắp tới.

so ket 6 thang khoi thi dua 1
Các đại biểu tham dự Tọa đàm sáng ngày 5/8.

so ket 6 thang khoi thi dua 9
Đoàn tham quan tại Khu K9 sau khi Hội nghị kết thúc.

Thanh Huyền

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

87205800
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
26403
80686
185862
87205800