Sáng ngày 17/5/2024, tại Hội trường Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc và kiểm tra lý thuyết trình độ kỹ năng nghề năm 2024. Đại tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2024 dự và chỉ đạo. 

KIEM TRA KY NANG NGHE 1
Đại tá Nguyễn Hoàng Ân phát biểu khai mạc.

Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng kiểm tra, các Tiểu ban giám khảo kiểm tra trình độ kỹ năng nghề và 92 thí sinh dự kiểm tra trên 12 ngành, nghề: Điện, Tự động, Thông tin, Điều hòa, Lạnh, Nước, Quân khí, Xe máy, Cơ khí, Bảo quản công trình, Mộc, Nề.

Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề hàng năm là đợt huấn luyện kỹ thuật thiết thực đánh giá trình độ nhận thức về chuyên môn, ngành nghề đang đảm nhiệm của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt sáng tạo vào công việc, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các nguyên tắc an toàn, đảm bảo tính hiệu quả trong lao động, sản xuất; xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật luôn vững vàng về chuyên môn, thành thạo về tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kỹ thuật trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hoàng Ân nhấn mạnh: Việc tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong toàn quân nói chung và trong Bộ Tư lệnh nói riêng. Đồng chí yêu cầu các thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế kiểm tra, phấn đấu giành kết quả cao nhất. Đối với các đồng chí giám khảo, giáo viên tham gia chấm thi khách quan, trung thực, công bằng đánh giá đúng trình độ năng lực, nhận thức của các thí sinh làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ từng ngành nghề.

KIEM TRA KY NANG NGHE 2
Đại diện thí sinh kiểm tra đề thi.

KIEM TRA KY NANG NGHE 3
Các thí sinh tham gia phần thi lý thuyết.

Sau phần khai mạc, các thí sinh đã thực hiện nội dung kiểm tra lý thuyết gồm 03 phần: Lý thuyết cơ sở, lý thuyết chuyên ngành và an toàn lao động./. 

Đỗ Văn Thảo - Hoàng Trung Kiên

Bài viết khác: