Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo quản kiến trúc Công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và các công trình có liên quan. Trong năm qua, công tác phối hợp hiệp đồng giữa đơn vị với chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được giữ vững và ngày càng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường mối đoàn kết truyền thống quân dân gắn bó, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu và hết lòng giúp đỡ.

dan van doan 195 1
Đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh phát biểu tại
Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2018 của Đoàn 195

Có được những kết quả trên trước hết là do Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã thường xuyên nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-ĐUQSTƯ ngày 01/8/2003 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 1272 ngày 23/10/2003 của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới”, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương nơi đóng quân và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, đơn vị cũng thường xuyên giáo dục làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong giữ gìn, củng cố tình đoàn kết quân dân, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Tuyệt đại đa số cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân, tôn trọng phong tục, tập quán và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, lắng nghe ý kiến đóng góp của chính quyền và nhân dân, gắn bó gần gũi nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương bằng việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đoàn thể địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn như: Đoàn phường Thụy Khuê, Đoàn cơ sở Trung Đoàn 375, Chi đoàn cơ sở Trường Mầm non Chu Văn An, các tổ chức quần chúng của Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Ba Đình.

Cùng với đó, đơn vị tích cực, chủ động trong tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong khu vực, như phối hợp tạo điều kiện cho Cụm dân cư số 2 phường Thụy Khuê tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri và Hội nghị đại đoàn kết toàn dân; định kỳ tham gia giao ban phản ánh, trao đổi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực đóng quân với cấp ủy, chính quyền phường Thụy Khuê, cơ quan quân sự địa phương và các cơ quan, đơn vị cùng đóng quân trên địa bàn quận Tây Hồ. Tích cực đẩy mạnh, phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, xây dựng địa bàn an toàn.

195 cong tac dan van 2
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cơ sở Đoàn 195 tham gia vệ sinh Bia tưởng niệm
các Anh hùng liệt sỹ tại chùa Châu Lâm, phường Thụy Khuê, Tây Hồ.

Nét nổi bật trong công tác dân vận của Đoàn 195 đó là đơn vị đã kết hợp chặt chẽ công tác dân vận với công tác chính sách, ngoài việc việc tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách xã hội, góp phần ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trong đơn vị còn nhiệt tình tham gia ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam”, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khu dân cư văn hóa; tham gia vệ sinh, tu sửa đường giao thông, Nhà tưởng niệm các liệt sỹ của phường… Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên Đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tham gia xây dựng khu dân cư, khu phố văn hóa và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Có thể khẳng định rằng, bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đoàn 195 trong những năm qua đã từng bước được nâng lên, mối quan hệ gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn ngày càng được tăng cường, đây là niềm cổ vũ động viên lớn, góp phần cho đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được về công tác dân vận, trong thời gian tới, Đoàn 195 sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sỹ và quần chúng nhân dân gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao trách nhiệm cùng tham gia xây dựng đơn vị, địa bàn, địa phương an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương và việc hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Đoàn sẽ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí sôi nổi, động viên, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị và nhân dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình đơn vị, tình hình địa bàn, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các chế độ giao ban, thông tin, thông báo tình hình và phối hợp các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, phát huy trách nhiệm trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khu dân cư, khu phố văn hóa. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tích cực, tự giác tham gia xây dựng các quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam", quỹ "Bảo trợ trẻ em"... Chủ động phối hợp với địa phương tổ chức tốt các hoạt động tu sửa các công trình dân sinh, vệ sinh môi trường, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết.

Mỗi năm, Đoàn định kỳ làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác dân vận, qua đó tiếp tục xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân dận./.

                                                                                           Nguyễn Văn Vượng

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

61352161
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
25200
111572
803089
61352161