Kế thừa thành quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Đoàn 969 luôn xác định rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm chính trị đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Lịch sử mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 (tức ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bầu bạn trên khắp thế giới phải từ giã một con người vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh.

Sau khi Người qua đời, thể theo nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là giữ gìn lâu dài thi hài Bác và sớm xây dựng Lăng của Người, để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Bác mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Nhiệm vụ thiêng liêng đó được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho quân đội, trực tiếp là Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bộ tư lệnh Lăng). Hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, quần chúng đơn vị luôn trung thành tuyệt đối với Đảng và Bác Hồ, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội đã tin tưởng giao phó.

Với trách nhiệm chính trị và niềm vinh dự đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Đoàn 969 đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tư lệnh Lăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Khoa học y tế cấp nhà nước kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được giữ gìn rất tốt”. Đặc biệt, Đảng ủy Đoàn 969 lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết toàn diện các mặt công tác trong 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao.

bai anh hung
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quán triệt và triển khai Đề án số 2341, Nghị quyết số 122-NQ/QU của Thường vụ QUTƯ về “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới”, công tác bảo đảm an ninh, nghi lễ, thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng cũng được Đảng ủy Đoàn chú trọng. Cụ thể, đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đón tiếp, tuyên truyền, phục vụ tận tình, chu đáo nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác; tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng, tưởng niệm Bác, tham quan Khu di tích K9... Trong công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; phương pháp, phong cách lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét.

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Đoàn 969 xác định: Tập trung lãnh đạo Bộ tư lệnh Lăng chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp hiệu quả để tiếp tục vươn lên làm chủ vững chắc, làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt là giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ; đón tiếp tuyên truyền; đồng thời tiếp tục xây dựng Viện 69 thành viện chuyên ngành chính quy, khoa học, hiện đại; xây dựng Đoàn 275 tiêu biểu về điều lệnh, nghi lễ toàn quân; bộ đội bên Lăng Bác Hồ phải thật sự tiêu biểu cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp đề ra, Đảng ủy Đoàn 969 tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng yếu, như: Đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới, bảo đảm phục vụ “lịch sự, văn minh, tận tình, chu đáo”, tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia, nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Khu di tích K9, nhất là dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước. Song song với đó, tăng cường hoạt động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan truyền thông, các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích K9, góp phần làm lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Đoàn 969 cũng tập trung lãnh đạo đột phá, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật với những giải pháp cụ thể, quyết liệt. Trong đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ các cấp trong duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, sinh hoạt; tăng cường quản lý toàn diện mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập trung chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu...

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, mẫu mực. Đột phá nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế làm việc của Đảng; giải quyết mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy chỉ huy, giữa bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên với người chỉ huy, bảo đảm hài hòa, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 là Đảng bộ mẫu mực của Đảng bộ Quân đội. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ; thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ... Đặc biệt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện, nhất là cán bộ y tế, kỹ thuật... đủ điều kiện về phẩm chất, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo./.

Đại tá  Đinh Quốc Hùng
Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

59664468
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
17345
66918
47081
59664468