nammoi2019

Tin từ Ban quản lý Lăng

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt gia đình cán bộ nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt gia đình cán bộ nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi - 2019

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi - 2019, ngày 13/01/2019, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết gia đình cán bộ cao cấp trong đơn vị.

Trung đoàn 375 tổ chức Hội nghị kiểm điểm,  đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018

Trung đoàn 375 tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018

Ngày 10/01/2019, Đảng ủy Trung đoàn 375 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018.

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên mới về công tác tại đơn vị

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cán bộ, nhân viên mới về công tác tại đơn vị

Ngày 10/01/2019, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc lớp tập huấn cho các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức nhà nước, công chức quốc phòng mới được điều động, tuyển dụng, tuyển chọn về...

Tin tổng hợp

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong  tháng 01 năm 2019 (Phần 3)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 01 năm 2019 (Phần 3)

Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (người...

Đẩy mạnh tuyên truyền về quy định nêu gương

Đẩy mạnh tuyên truyền về quy định nêu gương

Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Cùng với những quy định trước đó, việc Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước...

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng

Một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là đề ra và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết... Thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh rằng: Sự thành công của cách...

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

41868684
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
968
30145
104803
41868684