Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

cac dai bieu tham luan 4Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng đăng tải bài tham luận “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công trình của "Lòng dân  - Ý Đảng", nơi hội tụ bồi dưỡng, hun đắp tình cảm, niềm tin của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế” của Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

doan vao lang 3Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc vĩ đại và danh nhân văn hóa thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời tranh đấu vô cùng gian lao và anh dũng, vô cùng phong phú, cao thượng và đẹp đẽ.

tt son pbieuChủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta.

cac dai bieu tham luan 2Đây là những di tích đặc biệt đã và đang trở thành “địa chỉ đỏ” cho các tổ chức đoàn thể, quần chúng đến nghiên cứu, học tập, hưởng ứng các cuộc vận động và là nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế.

doan chu tichDi tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là những hiện vật, tài liệu, không gian,… gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người. Mỗi di tích là một trường học trực quan sinh động, thiết chế văn hóa đặc thù để khẳng định những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa và làm sâu sắc giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

doan vao lang 4BBT: Ban biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng đăng tải bài tham luận “Tổng quan những giá trị cơ bản của Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh của TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học: "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

cac dai bieu tham luan 10Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong phiên họp ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị của Đảng Lao động Việt Nam đã Quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”.

bac ho tham dao co toSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến biển, đảo và dành nhiều tình cảm cho quân dân các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Sự quan tâm và tình cảm được thể hiện qua từng bài viết, từng lời căn dặn khi Người đến thăm các địa phương và các đơn vị Bộ đội Hải quân.