Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

16 lang bacChủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của Người là “một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc”, đã “góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

15 bac ho voi bien phongBiên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa. 

14 bac ho voi bien daoNgày 05/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng (Cảng Sài Gòn), thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên con tàu mang tên Amiral Latouche Tréville, ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

13 lien doan lao dongQua 02 năm triển khai thực hiện, 100% các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 01, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

12 phat huyChủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

11 xay dung dangTrong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến nhiều nơi ở trong nước và các quốc gia trên thế giới - lưu dấu Người từng dừng chân, sống và làm việc. Đi đến đâu, Bác cũng để lại những dấu ấn về tình hữu nghị, đoàn kết, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, hữu nghị và tiến bộ của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung.

10 bao tang hcmChủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã để lại muôn vàn tình thương cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình tượng đẹp nhất khắc sâu trong tâm trí của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

9 khu di tich ct ho chi minhChủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và là niềm khích lệ lớn đối với phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới. Người là biểu tượng cao đẹp của khát vọng độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái không chỉ của Việt Nam, mà còn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và công lý. Người đã được UNESCO tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.