Thứ bảy, 18/05/2024

Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

6 di tich pac boPác Bó (Cao Bằng), nơi ghi dấu những năm tháng khó khăn gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ (1941 - 1945). Khi mới trở về nước, Người trực tiếp xây dựng căn cứ địa cách mạng. Ngày nay, Pác Bó là nơi có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu mai sau về tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự khẳng định của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn.

5 Trường Dục ThanhChủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất nhưng trước hết Người đã là một nhà giáo dục. Sự nghiệp giáo dục của Người bắt đầu từ Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở mái trường Dục Thanh - Phan Thiết. Năm 1910, trên bước đường ra đi tìm đường cứu nước, ở tuổi 20 sôi nổi, đầy nhiệt huyết và ý chí quyết tâm cứu dân, cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh từ tháng 9/1910 đến tháng 02/1911.

4 khu di tich cu pho bangKhu Di tích Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng tháp là nơi gìn giữ phần Mộ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sau nhiều lần tôn tạo, nơi đây đã trở thành một quần thể di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và là một địa chỉ đỏ để đoàn thể tổ chức sinh hoạt truyền thống, là điểm du lịch về nguồn, thu hút đông khách viếng thăm.

3 di tich tai hueKhoảng thời gian 10 năm (1895-1901 và 1906-1909), Người và gia đình sống ở Huế đã để lại một hệ thống di tích vô cùng quý giá. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị hệ thống Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ góp phần triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

2 buc tuong bacNghệ An là vùng đất biên viễn, từ ngàn xưa đã trở thành “phên dậu” của Tổ quốc, là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đây đã sản sinh ra biết bao bậc hiền tài có đóng góp to lớn cho non sông, đất nước.

34 y ducNgành y với tính chất là một nghề đặc biệt, tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người, nên đạo đức ngành y (y đức) luôn được xã hội quan tâm.

33 hoc vien quoc phongSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng.

32 hoc vien chinh triLà một trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự của Quân đội và quốc gia, Học viện Chính trị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trình độ cử nhân và sau đại học cho Quân đội và thực hiện một số nhiệm vụ khác.