Chủ nhật, 19/05/2024

Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

47 phat huy 2Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam; người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người bạn thân thiết, mẫu mực, thủy chung của các dân tộc trên thế giới.

46 tang thiet giapTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng ta xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và mọi tầng lớp nhân dân.

45 di tichDi tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử. Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.

44 phat huyDi tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hệ thống các địa danh, địa vật, nơi lưu giữ những tư liệu, tài liệu, vật phẩm vô cùng quý giá, gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

43 bao ve nen tangThực hiện chức năng, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những năm qua, các học viện, trường Quân đội đã tăng cường gắn kết các hoạt động này góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

42 si quan phao binhĐể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 18/02/1957, Trường Sĩ quan Pháo binh được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chỉ huy tham mưu pháo binh cho các đơn vị Pháo binh trong toàn quân.

41 hoc vien ky thuat quan suTheo Người, giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là chiến lược cơ bản lâu dài của cách mạng Việt Nam; bởi giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao dân trí, cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, “Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế  - văn hóa”(1) và “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(2).

40 hoc vien bien phongHọc viện Biên phòng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ biên phòng có phẩm chất, năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.