Thứ bảy, 18/05/2024

Hội thảo khoa học: “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

bai giu gin thi hai ct hcm 1Một trong những hình thức tuyên truyền, giáo dục về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu quả thiết thực đã và đang phát huy tác dụng là hình thức tổ chức hướng dẫn tham quan tại các khu di tích, bảo tàng.

khu k9 1Với tư duy sắc sảo và trực quan nhạy bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn Đá Chông để xây dựng thêm một căn cứ làm việc của cơ quan Trung ương. 

nha luu niem bac ho tai duong noLà ngôi làng có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng; chúng ta càng vinh dự và tự hào hơn đối với làng Dương Nỗ hiện đang lưu giữ cụm di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất phong phú và đa dạng về loại hình kiến trúc có giá trị lịch sử.

dong bao tay nguyen 1Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành chiến lược cách mạng của Đảng và dân tộc, tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 21 và là nguồn động lực sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

lang bacSau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị quyết định: Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người. Nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao đó được giao cho Quân đội mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1 khu di tich kim lienKhu Di tích Kim Liên là nơi lưu giữ những di sản vô giá về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần người về thăm quê, là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân Nghệ An; là điểm đến của du khách cả nước và bạn bè quốc tế.

8 48 hang ngangThăng Long - Hà Nội, điểm hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, nơi đóng góp tài năng cho nền văn hiến nước nhà. Có thể xem Thủ đô Hà Nội là điểm lõi của các vùng địa linh nhân kiệt, với kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, trở thành một bộ phận cấu thành di sản văn hóa dân tộc, trong đó những di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến đóng vai trò then chốt, đã và đang được quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị có hiệu quả trên địa bàn Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

7 atk dinh hoaViệc chọn ATK Định Hóa và các vùng tiếp giáp trở thành “Thủ đô kháng chiến” là quyết định thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ. Ngay từ cuối năm 1940, khi còn hoạt động ở Tĩnh Tây (Trung Quốc), Người nói: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn lao cho cách mạng nước ta.