Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có lẽ mùa Xuân năm 1930 là một mùa Xuân tươi đẹp, sung sướng nhất vì “từ nay đã có Đảng lãnh đạo, cách mạng sẽ thành công”, mùa Xuân cho ra nhiều hoa thơm, quả ngọt, thành công cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

 dang cs viet nam 1

Tết đến Xuân về, chúng ta lại cùng nhau nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cả cuộc đời, Người không có phút giây nào nghỉ ngơi hay dành cho bản thân. Mỗi ngày của Người luôn bận rộn những hoạt động vì Nước, vì Dân. Chính Người đã mang lại mùa Xuân đến cho dân tộc.

Năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đón mùa Xuân đầu tiên xa Tổ quốc vào năm 1912, trên đất nước Mỹ. Bác ra đi, hành trang chỉ là lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. Suốt chặng đường bôn ba, cuộc sống đầy gian khổ nhưng không làm Người chùn bước, trái lại, càng tôi luyện, hun đúc lòng yêu nước nồng nàn với mục tiêu giải phóng dân tộc kiên định. Những mùa Xuân xa quê hương ấy, Người luôn hướng về Tổ quốc cùng với biết bao dự định lớn lao “độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”. Người tranh thủ mọi thời cơ để học hỏi, nghiên cứu các học thuyết cách mạng, hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản và thuộc địa.

Với niềm tin tưởng và tinh thần lạc quan cách mạng, Người đã có những mùa Xuân tươi đẹp nhất. Đó là mùa Xuân năm 1923, trên đất Pháp, khi Người viết truyền đơn cổ động mua báo Le Paria (Báo Người cùng khổ), mùa Xuân năm 1924 - Người đến Mat-xcơ-va, quê hương của Lê-nin cũng là quê hương của một mùa Xuân mới - nước Nga Xô viết. Mùa Xuân Ất Sửu 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với tên mới là Vương, là Lý Thuỵ ở Quảng Châu (Trung Quốc), mở Lớp huấn luyện chính trị “gieo mầm cách mạng cho Tổ quốc Việt Nam”...

Vượt qua bao khó khăn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc vươn tới ánh sáng lương tri của thời đại - chủ nghĩa Mác - Lênin, “chủ nghĩa chắc chắn nhất, chân chính nhất, cách mệnh nhất”. Mùa Xuân đã nở hoa trong lòng một trí thức đau đáu nỗi lo đời, yêu Nhân dân, gắn vận mệnh cá nhân với tiền đồ, tương lai của đất nước, cũng là lúc mùa Xuân cách mạng nở hoa, hé rạng buổi bình minh lịch sử cho dân tộc Việt Nam.

Từ khi tìm được con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từng bước chuẩn bị để đến mùa Xuân ngày 03/02/1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng Việt Nam, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mùa Xuân năm 1930 là một mùa Xuân tươi đẹp, sung sướng nhất của Người vì “từ nay đã có Đảng lãnh đạo, cách mạng sẽ thành công”, mùa Xuân cho ra nhiều hoa thơm, quả ngọt.

Ngày 03/02/1964, Bác có bài Mừng Đảng ta 34 tuổi, in trên báo Nhân Dân số 3598. Trong bài có hai câu thơ:

“Công đức Đảng ta như biển rộng núi cao

Ba tư năm ấy biết bao nhiêu tình”.

Trong niềm vui của mùa Xuân, ta lại bồi hồi xúc động nhớ đến Bác Hồ, nhớ đến lời chúc Tết cuối cùng của Người ở Xuân năm 1969:

“Năm qua, thắng lợi vẻ vang

Năm nay, tiền tuyến chắc càng thắng to!

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! chiến sĩ, đồng bào

Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!”.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Với tất cả đức tính khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta có quyền tự hào nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại!”. Thực hiện lời nói đó, đến nay, 93 năm đã trôi qua, Đảng ta đã đoàn kết tập hợp, khơi dậy lòng yêu nước cùng tiềm năng về vật chất và tinh thần của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam và hơn 4 triệu người Việt Nam đang định cư sinh sống ở nước ngoài, không phân biệt tôn giáo, thành phần giai cấp, xóa bỏ định kiến, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm độc lập, thống nhất, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, phần đấu xây dựng nước ta giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với bước phát triển chung của đất nước, Đảng ta đã nhận được nhiều sự tin yêu, động viên to lớn từ Nhân dân. Nhờ có sự tin yêu ấy mà Đảng đã giữ vững vai trò tiên phong cả trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước ngày hôm nay. Nhiều đảng viên đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu xứng đáng với vai trò của mình và trên các cương vị công tác khác nhau họ đã đóng góp không nhỏ vào thành công chung của đất nước. Nhiều đảng viên đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến, đóng góp phần máu xương cho hòa bình và độc lập dân tộc. Những đảng viên ấy xứng đáng được ghi danh trong sử xanh dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn nói: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”(1).  Thực hiện lời dặn của Người, cùng với việc tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, làm tròn sứ mệnh lãnh đạo đất nước và xã hội - coi đó là khâu “then chốt” quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Năm nay đất nước ta mừng Xuân, mừng Đảng 93 tuổi, chúng ta lại cùng nhau nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc ta và phong trào cách mạng thế giới là rất to lớn. Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn. Đó là con đường của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

vao lang vieng bac
Dòng người vào Lăng viếng Bác.

Mùa Xuân căng tràn nhựa sống, đánh thức trong ta năng lượng sống và một niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng. Niềm tin đó được bắt đầu từ cội rễ, ngọn nguồn, từ mạch sống của văn hóa, của trí tuệ, của những giá trị nhân văn, của cả truyền thống ngàn đời lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, của con cháu vua Hùng. Đó cũng là niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khắc ghi lời dạy của Người, mỗi chúng ta tích cực học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cùng nhau góp sức vào sự phát triển của Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh../.

Thanh Huyền (Tổng hợp)

Chú thích:

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, t.15, tr.672.

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

96149753
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
37005
291547
1236746
96149753