Trong không khí rộn ràng Xuân mới, ngày 03/02/2024, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc.

dang tu hao
Đại hội XIII của Đảng - thống nhất "ý Đảng, lòng dân", đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới (Hà Nội, 25/1 - 1/2/2021). Ảnh: TTXVN

Tự hào tiến bước trên con đường độc lập, thống nhất, tự do, phát triển, càng vững niềm tin Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta vượt qua thử thách, khó khăn để hiện thực khát vọng đất nước cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tự hào và vững niềm tin là bởi đến tháng Hai này, chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là quãng đường của rất nhiều khó khăn, có những khó khăn chưa có tiền lệ. COVID-19 gây hậu quả nặng nề rồi những diễn biến phức tạp từ tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam. Hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ “hậu” COVID-19. Vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, cả nước lại phải xử lý các yếu kém, tồn đọng từ nhiều năm trước để lại...

Đất nước đã vững vàng vượt qua “cơn gió ngược”. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kinh tế nước ta tiếp tục là điểm sáng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lần đầu tiên, GDP của nước ta đạt mức 430 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài.

Đó là cơ sở để vững niềm tin Đảng ta tiếp tục chèo lái đưa con thuyền đất nước tới những đích gần, tầm xa.

Cần phải nhấn mạnh, niềm tin tuyệt đối mà nhân dân dành cho Đảng vốn đã hình thành cách đây 94 năm. Vào ngày 3/2/1930, chính Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng chính trị và coi “lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc” là lợi ích của Đảng. Chính Đảng đó theo đuổi mục tiêu lâu dài và cuối cùng của dân tộc là “Độc lập - Tự do - Hòa bình”, đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng đưa đất nước bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Niềm tin của dân tộc cùng học thuyết khoa học tiên tiến, đường lối, phương châm đúng của Đảng và lý tưởng cách mạng trong sáng và kỷ luật đảng của hàng triệu đảng viên chân chính đã đưa đất nước ta băng qua giai đoạn gập ghềnh, gian nan nhất trong hơn 4.000 năm lịch sử. Đó là điều mà trước khi có Đảng, những phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tuy dấy lên mạnh mẽ với nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau, nhưng đều thất bại chỉ vì thiếu các nhân tố quan trọng này.

Những chiến thắng vĩ đại và thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là minh chứng. Mùa Thu năm 1945, cả dân tộc đã tự nguyện tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa do Đảng khởi xướng để khai sinh ra Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp sau đó là thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến đấu bảo vệ vững chắc cương vực của Tổ quốc. Và Đảng lại đưa đất nước thoát khỏi tình trạng trì trệ của những năm bao cấp để bước vào sự nghiệp Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập sâu rộng quốc tế.

Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, đến nay, nước ta đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và mở rộng quan hệ kinh tế - thương mại với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước qua chặng đường cam go cũng là nhìn lại những công việc chưa hoàn thành, còn tồn đọng nhằm tích lũy những kinh nghiệm mới, sức mạnh mới để hướng tới phía trước với biết bao thời cơ và thách thức đan xen. Tự hào những kỳ tích, thành tựu to lớn đã đạt được, tin tưởng tuyệt đối sự dẫn dắt của Đảng ta tới những đích gần, tầm xa nhưng cũng không vì thế mà mắc chứng chủ quan, tự mãn.

Thẳng thắn nhìn nhận, chặng đường đã qua còn biết bao vấn đề cũ, mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng đang còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Năm 2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Chúng ta chỉ còn 6 năm để tới mục tiêu “nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao” và chỉ còn 21 năm để hoàn thành mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Thời gian và cơ hội không chờ đợi ai!

Để đất nước bứt phá, vượt lên, tận dụng thời cơ và vượt qua thách thức đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hơn bao giờ hết, phải đồng lòng, dồn sức, chung ý chí nỗ lực phấn đấu xây dựng Tổ quốc. Đảng ta cũng đang ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Sánh vai với các cường quốc năm châu là khát khao cháy bỏng của mỗi người Việt Nam và năng lượng, tiềm năng phát triển của đất nước là rất lớn. Sự nghiệp cách mạng đó vô cùng to lớn, vĩ đại, là "một cuộc chiến đấu khổng lồ" như Bác Hồ đã nói và sự nghiệp đó cực kỳ khó khăn, phức tạp. Với điểm tựa là niềm tin tuyệt đối của nhân dân, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, không một trở lực nào có thể ngăn cản chúng ta trong hành trình đi tới một nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

Hạnh Quỳnh

Theo TTXVN

Thanh Huyền (st)

Bài viết khác: