Sáng ngày 13/6/2024, Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, triển khai Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội, Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 5 năm (2021 - 2026) và Nghị quyết Đại hội Hội Phụ nữ cấp cơ sở. Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường dự và chỉ đạo Hội nghị.

so ket giua nhiem ky trung tam
Toàn cảnh Hội nghị.

Hơn 2 năm qua, Hội Phụ nữ đã quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hành động của cấp trên và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Chính trị. Với mục tiêu hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện, Hội đã tập trung quán triệt sâu sắc, toàn diện nghị quyết lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, trọng tâm là Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Đoàn 969 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, Nghị quyết Đại hội chi bộ Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức và phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, hội viên. 

Cán bộ, hội viên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của trên; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nhận thức và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; có ý thức trách nhiệm cao trong nghiên cứu, thực hiện tiêu chí xây dựng người phụ nữ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng 4 tốt “Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt” và “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá trình công tác đã thể hiện tinh thần chủ động, tích cực đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, bài trừ các hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, mê tín, dị đoan, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, cơ quan; nền nếp, chế độ sinh hoạt được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, nội dung chương trình hoạt động thường xuyên được đổi mới, gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hằng năm, 100 % hội viên đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, tổ chức Hội đạt danh hiệu “Hội Phụ nữ cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thắng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích cán bộ, hội viên đã đạt được, đánh giá cao hoạt động của Hội trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, tập thể cán bộ, hội viên tiếp tục bám sát nghị quyết lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng, phát huy tích tích cực chủ động của cán bộ hội, tinh thần đoàn kết trách nhiệm của tập thể hội viên, rà soát kế hoạch, triển khai hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt Nghị quyết, chương trình hành động đã xác định; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ công tác tại cơ quan làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt; thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng gia đình Hội viên hạnh phúc, phát triển bền vững./.

Đàm Anh

Bài viết khác: