Trả lời

          Hàng năm, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ. Tùy theo tình hình, yêu cầu của nhiệm vụ từng năm, thời gian tu bổ định kỳ kéo dài từ 2 đến 3 tháng.

          Thực hiện tu bổ định kỳ là do yêu cầu của nhiệm vụ y tế, kỹ thuật, cảnh quan môi trường phục vụ gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ đồng bào và khách quốc tế về Lăng viếng Bác.

          Trong thời gian thực hiện tu bổ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không tổ chức lễ viếng nhưng đồng bào và khách quốc tế vẫn có thể đến tham quan tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Trong một số trường hợp, nếu điều kiện cho phép vẫn tiếp nhận các đoàn đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bài viết khác: