Trả lời

           Hiện nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp đồng bào và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác tại hai địa điểm tập kết. Cụ thể:

          - Số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội: Dành cho tất cả các tập thể và cá nhân đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

           - Số 8 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội: Dành cho các đoàn đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có vòng hoa, đăng ký nghe giới thiệu, xem phim tư liệu về Bác và Công trình Lăng, các đoàn đến tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa tại khu vực Lăng.

Bài viết khác: