Câu hỏi: Khách vào Lăng viếng Bác và tham quan khu vực có phải mua vé không? Đăng ký tham quan tại đâu?

Trả lời

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm kính yêu sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, song tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng của Người - di sản vô giá của cách mạng Việt Nam, mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước.

Lăng Bác không thu phí tham quan, nhân dân và khách quốc tế không phải trả bất cứ khoản phí nào khi vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Các tập thể, cá nhân đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập kết tại số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Các đoàn khách đến viếng có vòng hoa, có nhu cầu nghe giới thiệu, xem phim tư liệu về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công trình Lăng tập kết tại số 8 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Quý khách muốn đăng ký trước xin mời đến gặp Ban Tổ chức tại số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại 024 38455128) hoặc Ban Đón tiếp tại số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại 024 38455168; 024 37345484).

 Người đại diện đến đăng ký cần cung cấp đầy đủ thông tin thành phần đoàn, các yêu cầu của đoàn. Ban Tổ chức, Ban Đón tiếp sẽ hướng dẫn và cấp giấy hẹn cho đoàn.

Bài viết khác: