Câu hỏi: Trong thời gian này, khách có được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực không?

Trả lời

vao lang tu bo 2020
Thực hiện kiểm tra an ninh và đeo khẩu trang theo đúng quy định trước khi vào tham quan
tại khu vực Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình.

Hiện nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đang tạm ngừng tổ chức Lễ viếng, Lễ tưởng niệm để thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Thời gian tu bổ định kỳ năm 2020 từ ngày 15/6 đến hết ngày 14/8/2020.

Trong thời gian thực hiện tu bổ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không tổ chức lễ viếng nhưng đồng bào và khách quốc tế vẫn có thể đến tham quan tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Khách đến tham quan khu vực phải thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định.

Bài viết khác:

Bài viết liên quan: