Chủ nhật, 19/05/2024

Tin tổng hợp

Karl MarxĐã gần 180 năm kể từ khi còn là “bóng ma ám ảnh châu Âu” và trong suốt quá trình phát triển của mình, Chủ nghĩa Mác luôn vấp phải sự chống phá quyết liệt của những quan điểm phi mác-xít nói chung, của chủ nghĩa cơ hội trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng.

chien thang 2Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là sự kiện lịch sử vĩ đại, “mốc vàng” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.

dien bien phu bai 4 270 năm đã trôi qua, nhưng "tiếng sấm" Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng đến nhân loại ngày hôm nay và tạc ghi vào dòng chảy lịch sử mãi về sau với vị thế lẫy lừng là trận đánh mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Vượt ra khỏi lãnh thổ một quốc gia, Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, có tác động và ảnh hưởng to lớn, là niềm tự hào chung của nhân loại tiến bộ, tấm gương sáng cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của các nước Á, Phi, Mỹ Latin.

nguyen tac xay dung dangTổng kết thực tiễn công cuộc đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là một trong “bốn kiên định” thuộc quan điểm chỉ đạo phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng qua gần 40 năm đổi mới đã giúp Đảng không ngừng nâng cao bản lĩnh, sức chiến đấu, đứng vững trước những biến động nhanh chóng của thời cuộc và đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua.

dien bien phu bai 3Khi nhìn nhận, đánh giá về những yếu tố làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam, các nhà chính trị, quân sự, các nhà sử học toàn thế giới đều công nhận rằng, điều trước tiên phải kể tới là vai trò lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh; vai trò chỉ huy chiến dịch tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và người học trò xuất sắc của mình là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng toàn dân, toàn quân làm nên sức mạnh Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam.

dien bien phu bai 2Được sống trong lòng nước Pháp những ngày tháng lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra, bằng những tài liệu thu thập được lúc bấy giờ và cả những nghiên cứu, tài liệu sưu tầm, trực tiếp phỏng vấn người tham gia chiến dịch sau này, nhà báo Nguyễn Hạc Đạm Thư nhận thấy: Chiến thắng Điện Biên Phủ làm thức tỉnh lương tri, khát vọng yêu chuộng hòa bình.

bai hoc ve 30 4Thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, thống nhất đất nước, mãi lưu trang vàng lịch sử dân tộc như mốc son chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam; để lại bài học quý báu về nhận định, vận dụng thời cơ chiến lược của Đảng, có giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

dien bien phu 1954Trong suốt chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tham dự và chủ tọa nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị để nhận định, đánh giá tình hình diễn ra trên mặt trận, chỉ đạo sát sao trên chiến trường Điện Biên Phủ và các chiến trường phối hợp trong cả nước, làm nên kỳ tích Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.