Tin tổng hợp

bo doi truong sonBộ đội Trường Sơn ra đời ngày 19-5-1959, đúng ngày sinh của Bác Hồ. Sinh thời, Bác đặc biệt quan tâm đến Bộ đội Trường Sơn. Cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong công tác, chiến đấu, lao động trên tuyến chi viện mang tên Bác kính yêu cũng luôn hướng về Bác với những tình cảm đặc biệt.

phan bacNhằm xuyên tạc chủ trương và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tung ra nhiều luận điệu xảo trá, thâm độc. Trong đó, luận điệu phủ nhận phương châm: “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng là một trọng điểm, cần kiên quyết vạch trần, đấu tranh bác bỏ.

canh giac 1Những năm qua, trong khi đại đa số nhân dân đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, giúp cho Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả, thì vẫn có những đối tượng cố tình lợi dụng phản biện xã hội để tung ra những quan điểm, luận điệu phản động, sai trái, gây nhiễu loạn đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

trinh tu tuyen vien chucĐiều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

khac ghi 2Mới rồi, tôi gặp tại nhà người quen ở làng Lủ, ven sông Tô Lịch (Hà Nội) một người già dáng tầm thước, đôi mắt tinh anh qua cặp kính lão, đặc biệt là mái tóc còn khá dày, chưa bạc hẳn. Khó mà đoán đúng tuổi, ai dè khi hỏi mới biết người đó sắp bước sang tuổi “cửu thập”. Cụ là Nguyễn Đức Hùng, một trong số thợ hiếm hoi còn lại của 66 năm về trước, khi ra đời Nhà máy Cơ khí Hà Nội, hiện là Trưởng ban liên lạc hưu trí của Công ty Cơ khí Hà Nội.

dang vienTrong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu, làm rõ thực trạng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời vạch ra những nhiệm vụ, giải pháp để phòng trị, ngăn chặn thực trạng này.

quoc phong toan dan 2Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là yêu cầu khách quan, chủ trương chiến lược, nhất quán của Đảng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hiện nay, quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương trên còn là phương thức tối ưu để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

thong tuKhông phải đến bây giờ Đảng ta mới đề ra các tiêu chuẩn, quy định về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên mà vấn đề này đã được đề cập, chỉ rõ và yêu cầu người cán bộ, đảng viên của Đảng phải thực hiện từ rất sớm, trong nhiều văn bản.