Tin từ Ban Quản lý Lăng

kiem-tra-bqllang.gov.vn-gChiều ngày 04/11/2013, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra kết quả triển khai công tác tu bổ định kỳ năm 2013 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà báo năm 1960.Đạo đức nghề báo chính là những nguyên tắc, những chuẩn mực được hình thành trong các mối quan hệ ứng xử nghề nghiệp của nhà báo, được thể chế hóa, được nhà báo và dư luận xã hội thừa nhận, trở thành những chuẩn mực điều chỉnh hành vi của nhà báo trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp.

tap-huan-bqllang.gov.vn-bTừ ngày 25/10 đến 30/10/2013, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Lớp tập huấn công tác đón tiếp, tuyên truyền năm 2013.

bieu-dien-aĐược sự chỉ đạo phối hợp của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, chiều ngày 30-10-2013, tại tuyến phố đi bộ trong khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

lang-bqllang.gov.vnBan Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đồng bào trong nước, Việt kiều và người nước ngoài.

Tổng thống ảnh 2Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Bun-ga-ri Rô-xen Pờ-lép-ne-li-ép và Phu nhân đã sang thăm cấp Nhà nước tới nước ta.

huyenSau một tuần Lễ truy điệu vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 20 tháng 10 năm 2013, chúng tôi trong Đoàn cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng, Chính trị, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Di tích lịch sử Tân Trào. Tại đây, chúng tôi được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Hướng dẫn - Thuyết minh Khu Di tích kể những câu chuyện rất cảm động về Bác Hồ và Đại tướng Võ nguyên Giáp.

 

CTHCM voi nc Nga 12Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đã giáng một đòn vào chế độ quân chủ chuyên chế, đập tan mọi phương án chính trị của các lực lượng tư sản, khai sinh ra một chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử phát triển của nhân loại tiến bộ. Cuộc cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ búa liềm đứng lên giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới. Chính sự kiện ấy đã đánh dấu cho con đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đưa Người đến với lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin.