44 nam truyen thong bqll 2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trải qua hơn 50 năm giữ gìn thi hài Bác, 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống trung hiếu vẹn toàn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón tiếp đồng bào và khách quốc tế về Lăng viếng Bác, xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào là những người phục vụ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vinh quang con đứng bên Người, canh cho Bác ngủ ngon giấc".

Quá trình thành lập

Ngày 29/8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành trọng thể. Xuất phát từ thực tế nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác, phục vụ thăm viếng cần có nhiều lực lượng tham gia, trong đó, nhiệm vụ giữ gìn thi hài, an ninh, tiếp đón khách, cây hoa cây cảnh đặt ra yêu cầu cần có các cơ quan chuyên trách phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Ngày 11/7/1976, Bộ Chính trị ra Thông báo số 14-TB/TƯ về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quản lý Lăng và Quảng trường Ba Đình. Đồng thời Bộ Chính trị cũng quyết nghị về việc thành lập Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14/8/1976, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã thay mặt Hội đồng Chính phủ ký Quyết định số 145/CP về tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch, quản lý Lăng Hồ Chủ tịch và Quảng trường Ba Đình; trong đó, Điều 4 của Quyết định đã quy định việc thành lập “Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình”. Ngày 14/8 hàng năm được lấy là Ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến ngày 07/12/1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 374-CT về việc đổi tên Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 31/10/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 01/4/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2008/NĐ-CP thay thế Nghị định số 128/2003/NĐ-CP quy định Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 37/2008/NĐ-CP quy định Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu đón tiếp nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là Khu K9) và các công trình, kiến trúc có liên quan.

Tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trải qua 44 năm kể từ ngày thành lập, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng và Bác Hồ, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, phát huy truyền thống trung hiếu vẹn toàn, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội đã tin tưởng giao phó.

44 nam truyen thong bqll 3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóp góp trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành công lớn nhất và xuyên suốt là, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất. Phát huy ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, không ngừng học tập, nghiên cứu từng bước vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

Trước đây, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 69 đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, cùng với chuyên gia Liên Xô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi không còn chuyên gia thường xuyên, đơn vị đã khắc phục khó khăn vươn lên làm chủ nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Đặc biệt, đã chủ động xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học Liên bang Nga về nhiệm vụ y tế. Năm 2019, kỷ niệm 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước đã đánh giá: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây (từ năm 1970 đến năm 2009)”. Đây là mốc lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Ban Quản lý Lăng. Đó là ý chí, là nghị lực vượt lên khó khăn, thử thách, tạo nên sự chuyển biến có tính quyết định, chuẩn bị các yếu tố tiền đề khẳng định khả năng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Bác.

Hai là, đối với công tác kỹ thuật và quản lý kiến trúc Công trình: Bước vào năm 1990, hầu hết các hệ thống thiết bị của Công trình Lăng và các công trình có liên quan đã quá hạn sử dụng đến thời kỳ phải thay thế. Đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo, có bước đi hợp lý. Một mặt đơn vị chủ động quản lý khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị cũ với phương châm "Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm", tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo nâng cấp, nhất là những thiết bị quý hiếm, thiết bị đặc chủng để bảo đảm thông số, môi trường theo quy định. Mặt khác đã phát huy nội lực, tranh thủ khả năng chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội; lập phương án, thay thế, nâng cấp đổi mới hệ thống kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ. Những năm, đơn vị đã bảo đảm các thiết bị kỹ thuật hoạt động an toàn, liên tục, duy trì thông số ổn định; từng bước vươn lên làm chủ vững chắc trong thay thế, đổi mới các thiết bị cũ bằng các thiết bị công nghệ hiện đại có độ an toàn, ổn định và tin cậy cao, thân thiện với môi trường, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Ban Quản lý Lăng.

Ba là, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng; với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị trong Quân đội, Công an bảo đảm an toàn lễ viếng Bác, Công trình Lăng và các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng quan tâm, chăm lo chu đáo. Đặc biệt, đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập theo các tình huống dự kiến.

Công tác nghi lễ đã được hình thành từ ngày mở cửa Lăng và được bổ sung hoàn thiện trong nhiều năm qua. Chất lượng thực hiện nghi lễ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vị thế đất nước, sự thống nhất, chính quy, hùng mạnh của Quân đội. Đây là nghi lễ quốc gia, nghi lễ quân đội, nghi lễ công an nhân dân vinh dự tự hào được là người chiến sĩ cận vệ bên Lăng Bác đã in đậm vào trong tâm thức của các tầng lớp nhân dân cả nước mỗi khi có dịp về Lăng viếng Bác.

 44 nam truyen thong bqll 1
Thực hiện tốt công tác đón tiếp, tuyên truyền với
phương châm "Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự"

Bốn là, công tác tổ chức đón tiếp, tuyên truyền: Đã thực hiện tốt phương châm: "Tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự". Kể từ ngày mở cửa Lăng đến nay, đã đón tiếp gần 59 triệu lượt người đến viếng Bác, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách nước ngoài. Phục vụ hơn 2,6 nghìn buổi sinh hoạt chính trị; tặng Huy hiệu Bác Hồ cho gần 110 nghìn đại biểu. Từ năm 2003 đến nay, đã phối hợp với các địa phương và các cơ quan, bộ, ban, ngành của Trung ương đón tiếp 1.080 đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách của các tỉnh phía Nam, vùng sâu, vùng xa về Lăng viếng Bác. Tại Khu K9, đã đón tiếp hơn 1,5 triệu lượt người đến dâng hương tưởng niệm Bác và tham quan. Đây là một thành tích có ý nghĩa quan trọng góp phần vào công tác giáo dục tuyên truyền, thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh.

Năm là, nhiệm vụ chăm sóc cây hoa, cây cảnh: Hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện những nội dung công tác thường xuyên như chăm sóc, duy trì, cải tạo cây xanh, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ và vệ sinh môi trường tại các khu vực. Chủ động kế hoạch và tổ chức trang trí khu vực trong dịp ngày lễ, Tết và các buổi lễ viếng cấp Nhà nước bảo đảm chất lượng, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Thay thế 2 vườn tre, chăm sóc sân cỏ Quảng trường Ba Đình luôn phát triển xanh tốt; cải tạo các nấm hoa lâu năm, đôn đảo cây cảnh trên vườn, trồng bổ sung cây bóng mát tuyến phố đi bộ; thay thế và bổ sung trồng các cây sinh trưởng yếu tại các khu vực, tăng cường chăm sóc cây chò khu vực đường Hùng Vương.

Thứ sáu là, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường: Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; duy trì, quản lý hệ thống phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005; phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các giống hoa, cây lá màu; ứng dụng chế phẩm sinh học cho hoa, cây cảnh phục vụ trang trí ở khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình. Duy trì quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình; duy trì công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ trong triển khai thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và tôn tạo cảnh quan khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình, Khu K9.

Trong những năm qua, Ban Quản lý Lăng đã thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nhiều năm liền là Đảng bộ tiêu biểu xuất sắc; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, nghiêm cách. Bên cạnh đó, đã thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua Quyết thắng, thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các phong trào của các ngành, các tổ chức, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Ban, góp phần hoàn xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt.

44 nam truyen thong bqll 4
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Nhiệm vụ trong những năm tiếp theo…

Kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng đã nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, kiên trì học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ sau:

Một là, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, lòng trung thành, tận tuỵ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiêm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực sự yên tâm công tác, gắn bó với nhiệm vụ, đơn vị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X đề ra.

Hai là, quán triệt sâu sắc các quan điểm độc lập tự chủ, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo; vượt mọi khó khăn, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng, các công trình có liên quan theo hướng tiết kiệm năng lượng. Tiếp tục đầu tư thay thế đổi mới hệ thống kỹ thuật, tôn tạo và bảo quản Công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Khu K9.

Ba là, nâng cao trình độ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh nghi lễ tại Lăng và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Chủ động phối hợp trong chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối thi hài Bác, Công trình Lăng, các công trình liên quan và sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Lăng và Khu K9. Phối hợp, hiệp đồng các lực lượng nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng và Khu K9, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, đầu tư và nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ; bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và khu vực đi bộ bảo đảm cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, hiệu quả thiết thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua Quyết thắng gắn với các cuộc vận động, thi đua của các ngành tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ. Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào giai đoạn mới của cách mạng, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Lăng Bác mãi mãi là nơi tôn nghiêm nhất, là không gian thiêng liêng của dân tộc, nơi góp phần bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, chí anh hùng và các phẩm chất tốt đẹp nhất của các thế hệ người Việt Nam.

Ban Biên tập Trang tin điện tử

Bài viết khác:

Bài viết liên quan:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

58948490
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
5578
82620
597761
58948490