Chủ nhật, 14/04/2024

Tin tổng hợp

Trại giam đến ngày 5/9/1969, chúng tôi được tin Bác qua đời, do một sĩ quan quân cảnh Phú Quốc cho biết. Hôm ấy nó bảo chúng tôi:

Ngày 27-8-1945, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp đầu tiên của Ủy ban Dân tộc giải phóng.

 

Lich trinh Bac Ho ve HNTrong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước, ông cha ta đã nhiều lần đánh bại quân xâm lược phong kiến phương Bắc, giành lại độc lập dân tộc, giữ yên bờ cõi. Đó là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, của nền văn hoá nhân văn cao cả “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” mà tư tưởng xuyên suốt là “tri nhân, tri kỷ” - “biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”. Cùng với chiến thắng ấy là sự ra đời của những áng “thiên cổ hùng văn” tuyên bố về nền độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyền quốc gia. Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tiếp nối tinh thần cốt lõi của các bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc và phát huy truyền thống “tri nhân, tri kỷ” lên tầm cao thời đại Hồ Chí Minh, tuyên bố khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

 

 

 

nhung hinh anh 1

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản lớn. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Người luôn soi sáng sự nghiệp cách mạng của nước ta. Sinh thời, Người quan tâm toàn diện đến mọi mặt đời sống xã hội, và luôn mong muốn thực hiện nó một cách hiệu quả, thực chất. Điều đó phần nào được thể hiện trong rất nhiều tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dùng từ “phải” hoặc “thật sự” hay “thật”, “thực sự”.

sncm hcm a26Sau 15 năm hình thành và phát triển, năm 1945 dựa vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chỉ trong một thời gian ngắn cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đã giành được thắng lợi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập tự do.

Vào những ngày này của 67 năm về trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, hưởng ứng Lời hiệu triệu quốc dân đồng bào của Tổng bộ Việt Minh (ngày 14-8-1945) và Đại hội quốc dân Tân Trào (ngày 16-8-1945), cả dân tộc ta bất kể đàn ông, đàn bà, tôn giáo trên mọi miền của Tổ quốc đã đoàn kết một lòng, nhất tề vùng lên "đem sức ta tự giải phóng cho ta”.  

nguoi song mai a1Dưới đây là một số bức ảnh chân dung tiêu biểu của Người, trích từ ấn bản Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, xuất bản tháng 11 năm 1970.