Tin từ Ban Quản lý Lăng

vi-liet-sy-bqllang.gov.vnNhững ngày đầu tháng 11, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kết thúc quá trình tu bổ định kỳ, bắt đầu mở cửa Lăng đón đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác. Ngay trong những ngày đầu tiên, số lượng đồng bào, khách quốc tế đến Lăng đã rất đông. Trong số đó, tôi có cơ hội được gặp bà Nguyễn Ngọc Mỹ.

 

mong-co-bqllang.gov.vnNhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đã thăm cấp nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21 đến 24-11-2013.

 

phu-nu-vk-bqllang.gov.vnSáng 20/11/2013, Đoàn đại biểu Phụ nữ Việt kiều đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn gồm 200 nữ đại biểu Việt kiều đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

truong duc thanh aChủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã để lại cho dân tộc ta, đồng bào ta những giá trị tư tưởng to lớn, đẹp đẽ, có ảnh hưởng sâu rộng đến rất nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó có ngành Giáo dục nước nhà. 

 

mianmi-bqllang.gov.vnNhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Namibia Hifikepunye Pohamba và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 20/11/2013.

 

tuyen-ngon-bqllang.gov.vnNgày 19.8.1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 26.8.1945, Hồ Chí Minh từ Chiến khu Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang về Hà Nội. Từ ngày 28 đến 30.8.1945, Người viết bản Tuyên ngôn Độc lập tại số nhà 48 phố Hàng Ngang. Ngày 2.9.45, Người công bố bản Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể đồng bào cả nuớc và bạn bè quốc tế tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

bh-gd-bqllang.gov.vnTại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kí ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, (Nghị quyết số 29-NQ/TƯ) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế để hiểu hơn về tầm nhìn cũng như nhận định của Người về sự quan tâm số một của Người đối với sự phát triển con người toàn diện trong mọi thời kỳ.

bac hoSau 30 năm đi tìm đường cứu nước, mảnh đất đầu tiên Bác Hồ đặt chân khi trở về Tổ quốc (tháng 2 năm 1941) là Pác Bó, thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Từ đấy, Pác Bó nói riêng, Việt Bắc nói chung, in đậm trong thơ của lãnh tụ vĩ đại, nhà thơ lớn Hồ Chí Minh.