Chỉ mục bài viết

co cua Bac
Ngày 13-5-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao cờ "Quyết chiến quyết thắng" của Hồ Chủ tịch cho Đại đoàn 312 sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc. Ảnh tư liệu/ theo
https://qdnd.vn

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố mang ý nghĩa quyết định. Trong suốt quá trình diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận. Người đã truyền cho các chiến sỹ ta ý chí quyết chiến quyết thắng, một nghị lực, một sức mạnh phi thường, một niềm tin sắt đá để quân và dân ta vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, gian khổ giành thắng lợi hoàn toàn. Nhân kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), xin trích đăng những tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến thắng Điện Biên Phủ.

1. Thư gửi cán bộ và chiến sỹ mặt trận Điện Biên Phủ

Thân ái gửi cán bộ và chiến sỹ mặt trận Điện Biên Phủ,

Thu - Đông nǎm nay, các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm cǎn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén.

Nǎm ngoái, các chú đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhiều địch, đã thắng lợi to. Bác rất vui lòng.

Nǎm nay, sau những cuộc chỉnh huấn chính trị và quân sự, các chú đã tiến bộ hơn. Các chú phải chiến đấu anh dũng hơn, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ vững quyết tâm trong mọi hoàn cảnh:

Quyết tâm tiêu diệt địch,

Quyết tâm giữ vững chính sách,

Quyết tâm tranh nhiều thắng lợi.

Bác và Chính phủ chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 12 nǎm 1953

Hồ CHÍ MINH”

(In trong sách Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1962, tr.1501)

2. Thư gửi cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ (3-1954)

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận,

Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khǎn, nhưng rất vinh quang.

Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khǎn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to.

Bác hôn các chú.

Chào thân ái và quyết thắng

Tháng 3 nǎm 1954

HỒ CHÍ MINH”

(Báo Quân đội nhân dân, xuất bản tại mặt trận, số 131, ngày 14-3-19542)

3. Điện của Trung ương Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ,

Bác và Trung ương Đảng được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta ở Điện Biên Phủ. Bác và Trung ương Đảng có lời khen các đồng chí. Chiến dịch này là một Chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng.

Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này.

Ngày 15 tháng 3 năm 1954

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM”

(Báo Quân đội nhân dân, xuất bản tại mặt trận, số 133, ngày 18-3-19543)

4. Thư gửi toàn thể cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ

Trước hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh.

Toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sỹ ở toàn quốc đã quyết tâm tranh được thắng lợi lớn để chúc thọ Bác.

Bác quyết định khao các chú. Khao thế nào tùy theo điều kiện, nhưng nhất định khao.

Thế là Bác cháu ta cùng vui. Vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới.

Bác và Chính phủ định thưởng cho tất cả các chú Huy hiệu "Chiến sỹ Điện Biên Phủ". Các chú tán thành không?

Bác dặn các chú một lần nữa:

Chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch, phải luôn luôn sẵn sàng làm trọn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho các chú.

Bác hôn các chú!

Bác

HỒ CHÍ MINH”

(Báo Nhân Dân, số 184, từ ngày 122 đến ngày 15-5-19544)

5. Tặng bộ đội Điện Biên Phủ

"Đá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá

Núi cao, chí khí ta còn cao hơn.

Khó khăn ta quyết tâm vượt cho kỳ được

Gian khổ không thể làm lòng ta sờn…”5.

6. Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ

"20 tháng 11 năm cũ,

Giặc Pháp nhảy dù Điện Biên Phủ.

Hăm mốt tiểu đoàn tinh nhuệ nhất,

Xe tăng, súng lớn đầy chồng chất.

Chúng khoe rằng: "Kế hoạch Nava

Thật là mạnh dạn và tài hoa.

Phen này Việt Minh phải biết tay,

Quan thầy Mỹ thì vui lòng thay!"

Các báo phản động khắp thế giới

Inh ỏi tâng bốc Nava tới.

     *

   *  *

Bên ta thì:

Bộ đội, dân công quyết một lòng,

Xẻ non, đắp suối, vượt qua sông,

Khắc phục khó khăn và hiểm trở;

Đánh cho giặc tan mới hả dạ.

Lặng lẽ chuẩn bị suốt tháng ngày,

Không quản gian khổ và đắng cay,

Quyết tâm làm cho tròn nhiệm vụ,

Đã hứa với Bác, Đảng, Chính phủ.

     *

   *  *

13 tháng 3 ta tấn công,

Giặc còn ở trong giấc mơ nồng:

"Mình có thầy Mỹ lo cung cấp,

Máy bay cao cao, xe tăng thấp,

Lại có Nava cùng Cônhi,

Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.

Chúng mình chuyến này nhất định thắng,

Việt Minh ắt thua chạy quýnh cẳng".

     *

   *  *

Hơn 50 ngày, ta đánh đồn,

Ta chiếm một đồn, lại một đồn.

Quân giặc chống cự tuy rất hăng,

Quân ta anh dũng ít ai bằng.

Nava, Cônhi đều méo mặt,

Quân giặc tan hoang ta vây chặt,

Giặc kéo từng loạt ra hàng ta.

Quân ta vui hát "khải hoàn ca".

Mười ba quan năm đều hàng nốt,

Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt.

Một vạn sáu ngàn tên giặc Tây,

Đều là tù binh hoặc bỏ thây.

     *

   *  *

Thế là quân ta đã toàn thắng

Toàn thắng là vì rất cố gắng.

Chiến sỹ viết thư dâng Cụ Hồ:

"Xin Bác vui lòng mà nhận cho

Món quà chúc thọ sinh nhật Bác,

Chúng cháu cố gắng đã sắm được”.

C.B”

(Báo Nhân Dân, số 184, từ ngày 122 đến ngày 15-5-19546)

7. Thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ

Quân ta đã giải phóng Điện Biên Phủ. Bác và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ, chiến sỹ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang.

Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn.

 Bác và Chính phủ sẽ khen thưởng những cán bộ, chiến sỹ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương có công trạng đặc biệt.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 8 tháng 5 năm 1954

HỒ CHÍ MINH”

(Báo Nhân Dân, số 187, từ ngày 22 đến ngày 24-5-19547)

Còn nữa

Thu Hiền (tổng hợp)

--------------

Chú thích:
1, 2, 3, 4. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 8, tr.378, tr.433, tr.434, tr.470.
5. Theo http://www.xaydungdang.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=5011&print=true
6, 7. Hồ Chí Minh toàn tập, sđd, tập 8, tr. 471-472, tr.466.

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

48281741
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
21010
126708
157310
48281741