Thứ tư, 21/02/2024

Tung la han Ha noi- Tên khoa học: Podocarpus brevifolius.

- Họ: Kim giao - Podocarpaceae.

- Địa phương tặng: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: