Thứ bảy, 18/05/2024

 cay hoa cay canh 18

Mẫu đơn.

Tên khoa học: Ixora coccinea.

Họ: Họ Thược dược.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: