Chủ nhật, 19/05/2024

cay hoa cay canh 12 

Ngọc bút

Tên khoa học: Tabernaemontana divaricata.

Họ: Họ Trúc đào - Apocynaceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: